11. august 1996 kell 22:00

Eesti Energia hakkab Venemaale elektrit müüma

Eesti Energia peadirektor Uudo-Rein Lehtse ütles, et Venemaalt tarnitud põlevkivist toodetud elektrienergia eksporditakse 100 protsenti tagasi Venemaale. Elektri eest tasumine toimub kõvas rahas, lisas ta.

Lepingut garanteerinud Eesti Gaas abistab firma peadirektor Aarne Saare sõnul juhul, kui Eesti Energial jääb raha saamata, Eesti ja Venemaa vahelistes arveldustes tasaarvelduste tegemisega.

Lehtse kinnitusel suureneb tänu reedel sõlmitud lepingule elektrienergia eksport kaks korda. Eelmisel aastal eksportis Eesti Energia elektrit 1004 GWh. Sellel aastal on Eesti Energial õnnestunud elektrit eksportida ainult Lätti.

Lehtse rääkis, et koostöölepingust tingituna suureneb Eesti Energia toodangumaht ja praegu reservis olevad seadmed saavad tööd. Samuti kindlustatakse Narvas asuva Balti elektrijaama töötajad tööga ja paraneb Eesti ekspordibilanss ning tööd saab juurde ka RE Eesti Raudtee, lausus Lehtse.

Leningradslanetsi peadi-rektori Grigori Fraimani sõnul on leping tähtis ka Slantsõ linna kaevuritele, sest nüüd muutub selles piirkonnas põlevkivi kaevandamine stabiilsemaks.

Uudisteagentuuri BNS andmeil langes mullu Slantsõ tööstuse toodang 62% võrra ja linnas oli raskusi töötajatele palkade välja maksmisega.

Pärast seda, kui Eesti Energia katkestas selle aasta alguses põlevkivi tarnimise Slantsõst, jäi tööta 90 protsenti linna kaevuritest.

Koostöökokkulepe kahe firma vahel sõlmiti aastani 2000, kuid igaks aastaks sõlmitakse eraldi lepingud tarnitavate koguste ja hinna suhtes. Sel aastal tarnib Eesti Energia Venemaalt põlevkivi 2 miljonit tonni ja müüb vastu elektrienergiat 1,2 miljardit KWh.

Venemaale müüdava elektrienergia hinnast arvestatakse maha põlevkivi hind, kõik ülejäänud elektrienergia tootmisega seotud kulud maksab kinni Venemaa.

Millise hinnaga Eesti Energia Venemaalt põlevkivi ostab ja millise hinnaga elekter vastu müüakse, ei olnud lepingupartnerid nõus avalikustama.

Eesti Energia ja Leningradslanets on teinud koostööd ka varasematel aastatel, kuid siis oli tegemist bartertehingutega.

Bartertehingu vastu protesteeris aktiivselt RE Eesti Põlevkivi, kes pidas nimetatud koostööd kahjulikuks Eesti kaevuritele.

Nii Lehtse kui ka Fraiman kinnitasid, et kahe firma vahel sõlmitud koostöökokkulepe ei kahjusta Eesti Põlevkivi huve, kuna Leningradslanetsi kaevandatavat põlevkivi kasutatakse ainult Venemaale elektri tootmiseks.

Hetkel kuum