12. august 1996 kell 22:00

Kas tegu on valimiseelse populistliku sammuga?

Tegemist ei ole mingil juhul sooviga enne valimisi punkte koguda. Meie ettepanekud tulumaksu seaduse muutmiseks on riigikogus juba menetluses sellest ajast, kui reformierakond oma ettepanekutega välja tuli.

Siis sõlmisime me rahanduskomisjonis poliitilise kompromissi. Et ära hoida valitsuskoalitsiooni poolt jõuga meie ettepanekute väljahääletamist, nõustusime oma seaduseelnõu ühendama reformierakonna omaga, kuigi lähenemised olid erinevad. Meie soovime anda ettevõtetele võimaluse luua fond, kuhu laekuks maksustatavast tulust 25 protsenti, millega saaks teha investeeringuid põhivarasse. Kui fondis seisab raha kauem kui kolm aastat, siis läheb see tulumaksu alla. Sellise fondi tegemine annab 7--8protsendilise tulumaksukergenduse.

Ma ise leidsin siis ja leian ka täna, et reformierakonna ettepanek vastab ka Isamaliidu programmilistele eesmärkidele -- viia ettevõtte tulumaks miinimumini ja lõpuks ta ära kaotada kui üks otseseid makse, kuna senine maksureformi loogika eelistab kaudseid makse.

Reformierakonna tulu-maksu seaduse muutmise ettepanekud on endiselt menetluses ja neid valimiste huvides võimendada ei ole meil küll plaanis olnud.

Meil on õnnestunud pärast pikki ponnistusi saada osa koalitsioonipartneritest niikaugele, et nad olid nõus nende muudatusettepanekutega tööd tegema, ühesõnaga neid menetlema. Nii sai parlamendis moodustatud ka ühine töögrupp, kes neid poolt- ja vastuargumente käsitles, mis meie ettepanekutele esitati.

See, et meie ettepanekud uuesti esile kerkivad, on tingitud riigikogu puhkusest, sest kevadel lihtsalt ei jõutud nendega midagi ette võtta.

Meie poolt esitatud seaduseelnõu pole menetlusest välja võetud, nii et meil ei ole kavatsust midagi uuesti esitada, nagu vahel ekslikult arvatakse.

Nii et siin pole tegemist ei valimiste ega populismiga, nagu ekslikult arvatakse.

Tulumaksuvabastuse osas on alguses esilekerkinud vastasseisu suudetud murda ja ma ise eeldan küll, et töö käigus see eelnõu saab täpsustusi ja teda võetakse tõsiselt.

Hetkel kuum