14. august 1996 kell 22:00

Tartoili võlausaldajad saavad kokku homme

OÜ Tartoil pankrot kuulutati Tartu linnakohtus välja tänavu 1. augustil.

Tartoili tegevdirektor Mart Mandel on seni eitanud 400 miljoni rubla saamist, mis neli aastat tagasi Eesti Panga maksekorraldusega Tartoili lepingupartneri, Moskva linnavalitsuse munitsipaalfirma Russitsh kontole kanti.

Oma suhtumist väljendas Mandel ilmekalt sel kevadel: «Isegi kui me oleksime selle raha saanud, pole Tartoilil suurt midagi hinge taga. Ei saa ju poolt Tartumaad Eesti Panga omandiks kuulutada.»

Ta viitas asjaolule, et laenu garandiks oli Tartu maavalitsus.

Tänase seisuga on Tartoili neli suuremat võlausaldajat ehitusfirma Teket, rahandusministeerium, maksuamet ja üks kütust tarninud Vene firma. Täpsem summa suurus selgub loodetavasti sel reedel.

Villu Tragon on pankrotivara seas nimetanud kontorisisustust, autosid ja kütusemahuteid. Tartoili tankla müügi puhul võib aga halduri meelest tekkida mitmeid juriidilisi probleeme.

Esimene pankrotiavaldus Tartoili vastu esitati juba 1993. aasta juunis, mis aga jäeti kohtus läbi vaatamata.

Teine pankrotiavaldus esitati kohtule 1994. aasta mais, mis aga taas rahandusministeeriumi juriidilise kirjaoskamatuse pärast tulemuseta jäi.

Tänavu märtsis algatas keskkriminaalpolitsei riigikontrolli taotlusel kriminaalasja Tartoili kadunud 40 miljoni krooni leidmiseks.

Hetkel kuum