21. august 1996 kell 22:00

Luunja vaidlustab pankroti

Luunja esindaja Tartu OÜ juristibüroo Paabumets ja Hint juristi Aivar Hinti väitel pole Luunja puhul tegemist püsiva maksejõuetusega.

Luunja juhatuse esimees, põllumajandusministeeriumi ökonoomikaosakonna juhataja Uno Silberg sõnas kohtus, et Luunja pankrotti on püütud tekitada kunstlikult ning seda tehes paistavad läbi pankrotihalduri, Luunja vastu pankrotihagi esitanud ASi Kagu Petrool ja Luunja juhtkonna isiklikud huvid.

Kagu Petrooli esindaja vandeadvokaat Uno Lõhmus ja Luunja pankrotihaldur Indrek Uudeküll on veendunud, et Luunja puhul ei saa rääkida ajutisest maksejõuetusest. «Seda on näidanud ka pankrotivara müük,» selgitas Uudeküll. «Kogu vara on müüdud 3,2 miljoni krooni eest. Samas on Luunja vastu tunnustatud võlanõudeid 4,9 miljoni krooni eest.»

RASi Luunja pankroti väljakuulutamise momendil ulatusid võlanõuded 3,9 miljoni kroonini.

Kagu Petrool esitas Luunja vastu pankrotihagi 11. märtsil, nõudes 176 800 krooni. Tartu maakohtu istungini 9. aprillil oli võlanõue vähenud 76 800 kroonini.

Tartu maakohus kuulutas RASi Luunja pankroti välja 15. aprillil.

Kuni pankrotistumiseni tegeles Luunja piimanduse ja köögiviljandusega.

Tartu ringkonnakohus on lubanud otsuse teha 30. augustil.

Hetkel kuum