26. august 1996 kell 22:00

Soome otsustab üksi

Soome on eesmärgiks seadnud olla riikide hulgas, kes liituvad EMUga kolmandas faasis. Rootsi on reserveeritum, otsust EMU poolt või vastu oodatakse sotsiaaldemokraatidelt alles 1997. aasta sügisel.

Eelmisel nädalal teatas Paavo Lipponen, et marga liitumist ERMiga on oodata lähiajal, Rootsi ei ole aga mingit ajakava teatavaks teinud.

Seni on marga liitmisel ERMiga takistuseks peetud marga tugevust, millele viitas ka peaminister. Sama seisukoht on tööstuse ja tööandjate keskliidul, kes muretseb just tööstuse konkurentsivõime säilimise pärast.

Soome mark võttis «noomitusest» õppust ning hakkas nädala lõpul nõrgenema. Saksa mark, mis kolmapäeval maksis 3,01 Soome marka, maksis neljapäeva pärastlõunal 3,04 marka. Reedel oli kurss 1:3,035. Soome mark nõrgenes ka Rootsi krooni suhtes, kolmapäeval oli kurss 0,67 marka krooni eest, neljapäeval ja reedel 0,68 marka.

Mõned analüütikud eeldasid, et Lipponeni avaldus andis märku sellest, et otsus ERMi kohta langetatakse juba nädalavahetusel. Enamik majandusteadlasi usub aga endiselt, et otsus langetatakse septembri lõpus või oktoobri alguses. Kurss peaks sel ajal olema 3,03--3,10 vahel.

Soome langetab otsuse Rootsist sõltumata. Samas oleks metsatööstusele kasulikum, kui Soome ja Rootsi liiguksid üheskoos samas suunas. Metsatööstus on väitnud, et Soome mark ei tohiks olla tugevam kui 0,70 marka ühe krooni eest, kõrvutatuna reedese kursiga 0,78.

Otsust ERMi kohta oodati juba kevadel, mis oleks võimaldanud täita Maastrichti lepingus sätestatud tingimuse, et EMUga liitumiseks peab valuuta olema kaks aastat valuutavahetuskursi mehhanismiga seotud. Tol korral lükkas valitsus otsuse edasi ning ilma Lipponeni avalduseta oleksid turud augustis veel rahulikud püsinud.

DI-KL-REUTER

Hetkel kuum