29. august 1996 kell 22:00

Eesti rahvuskultuuri fond on pannud välja stipendiumid

Eesti rahvuskultuuri fondi vastutava sekretäri Maarika Vellomäe sõnul on kolm aastat tagasi käivitunud kõrghariduse toetamise projekt üks fondi omaalgatuslikke projekte. Raha stipendiumideks saadakse fondi 19,4 miljoni krooni suuruse põhikapitali dividendidest.

Rahvuskultuuri fondi tegevdirektori Toivo Toomemetsa kinnitusel jagatakse Tartu ülikoolile ette nähtud stipendiumid filosoofiateaduskonna üliõpilaste ja külalisõppejõudude vahel, teiste kõrgkoolide puhul sisemisi piiranguid pole.

Tartu ülikoolile eraldatavad 145 600 krooni jagunevad kümne üliõpilase, kahe magistrandi ja ühe külalisõppejõu vahel.

Muusikaakadeemias, kunstiülikoolis ja pedagoogikaülikoolis saavad rahvuskultuuri fondi stipendiumi viis üliõpilast, kaks magistrandi ja üks külalisõppejõud.

Üliõpilasstipendiumi suurus on 900 krooni, magistrandi oma 1500 krooni ja külalisõppejõul 3200 krooni kuus. «Külalisõppejõule määratud stipendiumi võib kõrgkool jagada ka loengukursuste kaupa,» selgitas Toivo Toomemets.

Tartu ülikooli õppeosakonna peaspetsialisti Ülle Hendriksoni andmetel jagatakse ülikooli peale üle 20 erineva mitteriikliku stipendiumi, neist suurem osa teaduskonniti.

Üleülikoolilistest stipendiumidest nimetas Hendrikson Saksamaa Münsteri ülikooli ühekordset stipendiumi, mille suurus on 3000 krooni ja mida tänavu määratakse neljale esimese aasta magistrandile.

Neli magistrandi saab Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendiumi, mida annab välja Tartu ülikooli fond Kanadas. Stipendiumi suurus on 1500 Kanada dollarit (12 990 krooni).

Rootsi eestlased on asutanud Ahti Pae mälestusfondi, mille algkapital on 25 000 Rootsi krooni (45 000 krooni). Sealt eraldatakse tudengitele stipendiume Eesti Vabariigi aastapäeval.

Kodumaise toetusena nimetas Ülle Hendrikson ASi Kodu-Anttila stipendiumi, mis määratakse üliõpilasele, kes on semestri jooksul kõige enam parandanud õppetöö tulemust. Ühekordse stipendiumi suurus on 4000 krooni.

Hetkel kuum