12. september 1996 kell 22:00

Valuutaspekulandid valivad sobivat ärikliimat

Samal ajal kui investorite raha komisjonitasude ning kursikahjumite tõttu kokku sulab, haihtuvad firmad riigist, kus politsei ning kontrolliorganid nende elu kibedaks teevad, et siis teise nime all mõnes muus riigis uuesti pinnale kerkida.

Euroopa kontrolliorganid püüavad sammu pidada investeerimisfirmadega, kes pakuvad erainvestoritele võimalust sooritada kõrge riskiga valuutainvesteeringuid. Pärast George Sorose edukat spekuleerimist Suurbritannia naela vastu terendavad paljude silme ees kerge rikastumise võimalused.

Spekulatsiooni skeemi kohaselt pakutakse investorile võimalust sooritada ülikõrge võimendusega tehing, mis tavaliselt ületab esialgse garantii 20--50kordselt. Näiteks omandada 20 000 dollari suuruse garantii eest miljoni dollari suurune kauplemislimiit. Politsei kinnitusel on paljud investorid suurema osa või kogu oma raha kaotanud.

Firmad tegutsevad reeglina riikides, kus taolisi tehinguid pakkuvate ettevõtete tegevus ei ole reguleeritud. Kui kontroll nn uuendatavate spot-tehingute üle, milleks tavaliselt on seitsmepäevased forward-tehingud, ühes riigis tugevneb, kolitakse edasi «soodsama ärikliimaga» riiki. Kui Suurbritannia ja Taani täiustasid finantsreegleid, kerkisid taolised firmad pinnale Saksamaal, Hispaanias, Austrias ja Shveitsis, kus finantskontroll selliste tehingute üle on nõrgem või puudub hoopis.

Teoreetiliselt peaksid võimalused «reguleeritud arbitraazhiks» vähenema siis, kui 18 Euroopa ühisesse majanduspiirkonda kuuluvat riiki võtavad vastu ELi investeerimisteenuste direktiivi ISD (Investment Services Directive).

Laurion, üks aktiivsemaid piiriüleseid valuutaspekulatsioone populariseerivaid firmasid, avas oma kontori Hamburgis, kui Taani, mis on ISD rakendamise osas edasi liikunud kiiremini kui Saksamaa, kehtestas selliste tehingute suhtes litsentsinõude. Laurion on seotud Taani Nordexi pangaga, mida eelmisel kuul uuris Taani politsei, kes oli saanud mitu kaebust Euroopa investoritelt miljardite kroonide väljapetmise kohta.

Saksamaal on aga valuutatehinguid reguleeriv seaduseelnõu juba valminud ning 30. augustil kolis Laurion oma kontori 24tunnise etteütlemisega Hamburgist Barcelonasse. Hispaania möönis hiljuti, et riigi seadusandlus on välisvaluutatehinguid pakkuvate ettevõtete reguleerimise osas puudulik.

Laurion on kanda kinnitanud juba ka Shveitsis, mis jääb ISD võrgust väljapoole. Sedamööda, kuidas valuutaspekulatsioonide kurikuulsus Euroopas kasvab, on Laurion sunnitud otsima uusi turge. Viimased lepingud on sõlmitud investoritega Ladina-Ameerikas ja Aasias. FT

Hetkel kuum