15. september 1996 kell 22:00

Igal aastal neljandik uut personali

On tõsiasi, et töövõtja on ühel ametikohal efektiivne vaid kaks esimest aastat, mil ta spurdib. Kurioosne on, et jõudes oma kompetentsuse piirile, muutub töövõtja antud ametikohal käibetekitamise poolest laisemaks. Kolmandast-neljandast tööaastast hakkab töövõtja pidama end asjatundjaks ega huvitu enam oma valdkonnaga seonduvast. Tänu oskustele ja väljakujunenud sidemetele võib ta järgnevad kolm aastat elada n-ö vana rasva peal. Ligikaudu seitsmendaks aastaks on töövõtja oma professionaalse arengu ammendanud.

Eelnevast tuleneb vajadus vahetada personal 40% ulatuses välja iga kahe aasta tagant, 70% ulatuses iga nelja aasta ning 90% ulatuses iga seitsme aasta tagant.

Tööjõu optimaalse kasutamise üheks võimaluseks võiks olla äripartnerite kokkulepe müüa kahe aasta möödudes teineteisele personali. Näiteks firma X müüb firmale Y müügimehe ja vastupidi. Firmad X ja Y teenivad müüdud müügimeeste käibe pealt ning ostetud müügimeeste käibe pealt. Sellise tehingu tulemuseks on müügimeeste edukus ja firmade käibe kasv.

Hetkel kuum