29. september 1996 kell 22:00

Käibemaksu enammaks

Käibemaksuseaduse § 20 lg 1 kohaselt jäetakse enammakstud käibemaks eelseisva maksustamisperioodi maksukohustuse katteks.

Enammakse tagastatakse osas, mis ületab järgmise maksustamisperioodi käibemaksu. Tagastamine toimub maksustamisperioodi, mille katteks enammakse jäeti, maksu tasumise tähtpäevast arvates 30 päeva jooksul. Kui maksumaksjal on maksude, trahvide või intresside võlgevusi, on maksuhalduril õigus jätta enammakse võlgnevuste summa ulatuses tagastamata ja arvestada see võlgnevuse katteks.

0% maksumääraga maksustatavast käibest tekkinud enammakstud käibemaks tagastatakse 30 päeva jooksul maksu tasumise tähtpäevast arvates. Tagastatakse summa, mis moodustab 18% maksukohustuslase 0% määraga maksustatavast käibest.

Hetkel kuum