29. september 1996 kell 22:00

Süüdistustuli Makarovi ja pankrotihalduri pihta

Krooninvest, Carina ja Rahajuhtimise AS märgivad Tallinna ringkonnakohtule esitatud apellatsioonkaebuses, et linnakohus ei teatanud võlgniku omanikele pankrotiavalduse esitamisest, nagu seda nõuab pankrotiseadus. Kaebajad leiavad samuti, et pankrotihalduri Milvi Suursaare poolt väljaselgitatud võlgniku varaline seis ei vasta tegelikkusele.

Krooninvesti, Carina ja Rahajuhtimise ASi esindaja, vandeadvokaat Liina Linsi vaidlustab MTV võlakohustuse ASile Makarov Muusik Management (MMM).

Kaebuse esitajate väitel ei kajastunud MMMi väidetav laen 6,4 miljonit krooni veel 10. juunil, seega ligi kaks nädalat pärast Tipp TV ringhäälinguloa tühistamist, MTV bilansis. Isegi kui see laen oleks tehtud seaduslikul alusel, tähendaks sellise kohustuse võtmine vahetult enne pankrotiavalduse esitamist võlausaldajate huvide teadlikku kahjustamist.

Krooninvest, Carina ja Rahajuhtimise AS, igaühele on MTV võlgu ligi 3,9 mln krooni, kinnitavad, et ei nõua praegu oma võla tagastamist. Küll on MTV-le esitatud nõudeid 2,6 mln krooni, mille rahuldamiseks piisab üle 5,6 mln krooni ulatuvast võlgniku varast. Ka pankrotihaldur Suursaar tunnistas 28. augustil linnakohtus, et ta ei oska veel öelda, kuidas on firma võlad tekkinud.

MTV omanikud ja võlausaldajad vaidlustavad linnakohtule esitatud taotluses pankrotihaldur Milvi Suursaare volitused. Nimelt oli 18. septembri võlausaldajate koosolek otsustanud Suursaart MTV pankrotihalduriks mitte kinnitada ning valida selleks Hugo Peterson.

Võlausaldajatele saadetud koosoleku protokollis, millele on Suursaar ainuisikuliselt alla kirjutanud, on pankrotihaldur võlausaldajate arvates omavoliliselt muutnud koosoleku otsuseid. Taotluses väidetakse, et «Suursaar on võltsinud protokolli, määranud omavoliliselt iga võlausaldaja häälte arvu ning teinud seeläbi otsuse iseenda kinnitamise kohta».

Hetkel kuum