7. oktoober 1996 kell 22:00

Kriminaalkaristus aruande vormistuse eest

Tarmo Türi ostis 1993. aasta hiliskevadel ASi Domberg, mille majandustegevus kestis väidetavalt järgmise aasta keskpaigani. 18. mail 1994 esitas Türi firma registreerimisjärgsele Tallinna maksuameti ida osakonnale eelmise aasta tegevusaruande. Dombergi omanik ja tegevdirektor Türi on ise väitnud, et maksuamet ei jäänud aruandega rahule ja et ta pidi selle uuesti esitama. Juuni lõpus oli Tallinna maksuameti inspektor sunnitud siiski tõdema, et ASil Domberg raamatupidamises ettenähtud dokumendid puuduvad. Tarmo Türit karistati käibemaksu- ja tuludeklaratsioonide esitamata jätmise eest riigi maksuameti otsusel rahatrahviga.

Samal ajal hakkas Dombergi raamatupidamise vastu elavat huvi tundma ka Saare maksuamet, kes pärast firma paberimajandusega tutvumist tegi kohalikule politseile avalduse kriminaalasja algatamiseks. Juba 14. juulil 1994 korraldas politsei ASi Domberg raamatupidamisdokumentide võetuse. Kriminaalasja raames andis ekspert ilma Türi osavõtuta hinnangu: firmal puudub igasugune arvestatav raamatupidamine.

Saare maakohus pani Türile süüks raamatupidamise põhimääruse ja mitme rahandusministeeriumi määruse, samuti aktsiaseltsi põhikirja rikkumist.

Türi ise väitis kohtus, et ta on suuteline kogu raamatupidamise tagantjärele nõuetekohaselt vormistama ja et ta olekski seda ammuilma teinud, kui juurdlus ja asja kohtulik arutelu poleks seda takistanud. Siiski tunnistas maakohus firmajuhi 1995. a 21. juunil süüdi kriminaalkuriteos ja mõistis talle 1500 krooni trahvi.

Tarmo Türi kaitsja vandeadvokaat Jüri Leppik esitas Saare maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, juhtides tähelepanu sellele, et maksukorralduse seaduse kohaselt on Türile süüks pandavate rikkumiste eest ette nähtud haldusvastutus. Kriminaalvastutust saaks apellandi väitel rakendada vaid siis, kui aktsiaseltsi majanduslikke tulemusi pole enam võimalik kindlaks teha.

Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegium leiabki oma 1995. a 26. septembri otsuses, et Saare maakohtu otsus kuulub tühistamisele kriminaalmenetlusnormide olulise rikkumise tõttu. Kriminaalasi saadeti uueks arutamiseks Tallinna linnakohtusse.

Kuu aega tagasi, 2. septembril, tegi oma otsuse ka Tallinna linnakohus, kes pidas Türi ütlusi selle kohta, et Dombergi majanduslikke näitajaid on võimalik korda teha, paljasõnaliseks. Lähtudes kriminaalkoodeksist, tunnistas kohus Türi süüdi raamatupidamise ebarahuldavas korraldamises, mistõttu pole võimalik kindlaks teha firma tulusid, kulusid, kasumit, kahjumit, võlgnevust, maksevõimet, vara suurust.

Türi kaitsja Jüri Leppik esitas linnakohtu otsusele apellatsioonkaebuse, mis ei ole ringkonnakohtus veel arutusele võetud. ASi Domberg raamatupidamisdokumendid, mis võtavad enda alla kolm kausta, on endiselt -- kokku juba üle kahe aasta -- kohtu käes. Tarmo Türil ei ole ka kõige parema tahtmise juures võimalik ilma algdokumentideta tõestada oma väidet, et ta suudab Dombergi raamatupidamise korda teha.

Hetkel kuum