7. oktoober 1996 kell 22:00

Veosekindlustuses erinevate riskide vastu erinevad kindlustusliigid

Nagu iga äritegevuse puhul nii tekivad ka veoste transpordil riskid, st tõenäolised ohud ja õnnetusjuhtumid, näiteks tulekahjud, veose vargus või transpordivahendi avarii, mille tulemusena võib veos kannatada saada või üldse hävineda. Suurte vahemaade, «ebastabiilsete» regioonide või täiendavate ümberlaadimistega suureneb risk ja suureneb ka materiaalse hävingu võimalus. Selliste probleemide lahendamiseks on veosekindlustus.

Kindlustusvastutust võib vastavalt rahvusvahelistele ICC (Institute Cargo Clauses) -eeskirjadele jagada kolmeks peamiseks liigiks:

1. kahju hüvitamine veose täielikul või osalisel hävinemisel, kõikide riskide korral (ICC/A);

2. kahju hüvitamine veose täielikul või osalisel hävinemisel, peamiste riskide (tulekahju, loodusõnnetus, transpordivahendi avarii) korral (ICC/B);

3. kahju hüvitamine veose hävinemisel transpordivahendi avarii või tulekahju tõttu (ICC/C).

Samuti eristatakse kindlustustingimusi sõltuvalt transpordivahendist (mere-, maismaa- või õhutransport).

Hinnates peamisi statistilisi andmeid ja arvestades ekspertide arvamusi erinevate riskide kohta, pakub kindlustusfirma kliendile kindlustustariifi, mis sõltub kindlustatava veose rahalisest väärtusest. Eesti territooriumi piires pakuvad kindlustusseltsid veosekindlustust tariifiga 0,1 kuni 0,5 protsenti, väljaspool Eestit 0,2 kuni 2 protsenti kindlustussummast. Tariif sõltub veose iseloomust, transpordi liigist, vahemaast, pakendist, kindlustatud riskidest ja teistest riskidest. Pikaajaliste ja mahukamate veoste puhul on võimalik sõlmida kindlustusseltsiga soodustusi pakkuv koostööleping.

Hetkel kuum