8. oktoober 1996 kell 22:00

Eesti digitaalkaart Office'is kasutamiseks

Eesti digitaalkaart ja sellega seotud andmetabelid on mõeldud Microsoft Office 95s sisalduva DataMapi tarbeks. DataMap on MS Office 95 lisaprogramm, mis võimaldab kasutada olemasolevaid kaarte kasutaja oma andmetabelitel põhinevate teemakaartide moodustamiseks.

Regio DataMapi digitaalkaart hõlmab Eesti suuremaid teid, kõiki linnu ja suuremaid asulaid, maakondade- ja valdade piire ning nimetusi jms. Kaardile lisaks kuuluvad komplekti ka mitmed näidis-andmetabelid, mis kajastavad Eesti rahvastiku ja administratiivjaotusega seonduvat. Kaardile saab lisada märgiseid, tekste, legende, kombineerida omavahel mitut teemakaarti, muuta kaardi mõõtkava ja värve, koostada salvestatavaid kaarte endale vajalike punktide kohta jne. Selliselt saadud kaart on 100% OLE-objekt ning seda saab kasutada kõigis OLE-objekte toetavates programmides (Word, PowerPoint, CorelDraw, MS Project jne), sh ka vanemates Office'i rakendustes.

DataMapi andmetabelid ja digitaalsed kaardid võimaldavad näiteks teha Excel 7.0 ja Accessi tabelite baasil ruumiandmete visualiseerimist ning ärilisi analüüse. Sellise töö tegemine võtab ka kogemusteta kasutajal aega vaid mõne hetke.

Standardversioon sisaldab: linnad, vallapiirid, maakondade piirid, Eesti maismaa-ala ja saared, demograafilised tabelid valdade, maakondade ja linnatüüpi asulate kohta, sh vanuseline jaotus ja eestikeelne kasutus- ja installeerimisjuhend. Info täpsus on 1:100000. Proversioonil on lisaks suuremad asfalt- ja kruusateed, lennujaamad ja suuremad sadamad, alevid, alevikud, külad (klassifitseeritult), jõed, järved ja merepiirkonnad.

Hetkel kuum