8. oktoober 1996 kell 22:00

Projekt tehakse vastavalt taotlustele

Projekteerimisetapil koostatakse eelprojekti põhjal funktsionaalne ja tehniline ümbrusega kokkusobiv projektlahendus. Projekt koostatakse mahus, mis võimaldab tellijal vastu võtta otsuseid, ametiisikutel anda välja vajalikke lube ja koostada töövõtupakkumisi. Ettevõtmisest koostatakse kogukulude- ning ekspluatatsioonikulude kalkulatsioon.

Eelpool nimetatud tööde tegemisel ja ka lähteülesannete koostamisel, projekteerijate koosolekute ettevalmistamisel ning juhatamisel, mitmesugustel kontrollimistel jne võib kasutada ka sõltumatu projektijuhtimisfirma abi.

Tellija peamine ülesanne on projekteerimisetapil valida projekteerijad, kirjutada alla projekteerimislepingud ja jälgida taotlustes püsimist.

- Projekteerijate valik

- projekteerijate valimine

- projekteerimislepingute ettevalmistamine

- Projekteerimise lähteülesande koostamine

- Projekteerimise taotlustes püsimise jälgimine

- projektijärgsete kulude prognoosimine, projektlahendusest tingitud ekspluatatsioonikulude arvutamine, nende võrdlemine taotlustega ning ettepaneku tegemine projekteerimise edasise suuna kohta

- üksikasjaliku projekteerimisgraafiku koostamine

- finantseerimisgraafiku koostamine

- Ehituslubade taotlemine

- kontrollida, et projekteerijad peaksid nõu ametiisikutega kõigis vajalikes küsimustes

- veenduda, et ehitusluba taotletakse kehtivas korras

- Töövõtuviisi selgitamine

- Projekti kooskõlastamine

- projekti võrdlemine taotlusega

- võimalike ettepanekute tegemine taotluse ümberhindamiseks

- otsuseprojektide ettevalmistamine ja kooskõlastamine

- eskiisprojekt

- eelprojekt

- põhijoonised

- tööjoonised

- tööselgitused

- Projekti kontrollimine

- veendumine, et projekti maht võimaldab valitud töövõtuliigile vastavate lepingute sõlmimist

- kalkulatsiooni koostamine projekti põhjal

Hetkel kuum