15. oktoober 1996 kell 22:00

Aktsiaselts Maag müüs Rahva Hääle olematule firmale

Mihelson ütles, et vähemalt Saksamaal, nagu on väitnud Rahva Hääle omanikud Marek Strandberg ja Agu Kivimägi, sellist firmat registreeritud ei ole. Mihelson pidas aktsiate müüki kindlasihiliseks tehinguks, mille eesmärk olevat varjata võlgasid ja vara.

Eile arutati Tallinna linnakohtu eelistungil Rahva Hääle pankrotihalduri esitatud hagiavaldust 180 000 krooni ulatuses vara tagasivõitmiseks ASilt Maag. Aktsiaseltsi ei esindanud kohtus keegi, vandeadvokaat Kalev Bachmann esitas Maagi omanike Agu Kivimägi ja Marek Strandbergi kui üksikisikute volikirjad. Arutelu jätkatakse 12. novembril

Igor Mihelson on Tallinna linnakohtule esitanud veel kaks hagiavaldust. Üks neist on Marek Strandbergi vastu, kellelt haldur soovib Rahva Hääle pankrotivara hulka tagasi võita 1994. aasta Volvo 460, mis tänavu jaanuaris ASilt Rahva Hääl Strandbergi nimele ümber registreeriti. Teine hagi on esitatud Rahva Hääle ja Maagi juhatuse esimehe Agu Kivimägi vastu ning selles taotletakse Rahva Hääle ja Vision Services Ltd vahel sõlmitud aktsiate müügilepingu kehtetuks tunnistamist.

Olemasolevail andmeil on Kivimägi ja Strandberg praegu Eesti Päevalehe nõukogu liikmed, seda vaatamata asjaolule, et nad pole enam ametlikult lehte väljaandva aktsiaseltsi aktsionärid. Strandberg keeldus kommenteerimast kuuldusi, et ta on koos Kivimägiga ka ASi Maag aktsiad maha müünud.

Hetkel kuum