28. oktoober 1996 kell 22:00

Eestlane kulutab enim teenustele

Keskmise tarbija tulust läks Emori andmetel eelmises kvartalis 35 protsenti toidule, 14 protsenti eluasemele ja 7 protsenti maksudeks või erinevateks finantsoperatsioonideks. Keskmine tarbija kulutab igakuisest tulust neli protsenti alkoholi ja tubakatoodete ostmiseks. Suvekuudel olid väiksemad elanikkonna väljaminekud eluasemele.

Üks pereliige kulutas kolmandas kvartalis keskmiselt 1419 krooni, samas võis tallinlane kulutada keskmiselt 1865 krooni, Ida-Eesti elanik ainult 1133 krooni kuus.

Eesti pere sissetulek ühe pereliikme kohta oli juulist kuni augustini keskmiselt sada krooni suurem kui tehtud kulutused.

Üks pereliige sai tulu keskmiselt 1512 krooni kuus. Tulu ühe pereliikme kohta oli suurim Tallinnas, 1961 krooni, ja väikseim Lõuna-Eestis, 1248 krooni.

Keskmiselt saab Eesti elanik üle poole tulust (62,8 protsenti) töötasuna, kolman-diku abirahana (20,9 protsenti). Ligi kümme protsenti tulust laekub ettevõtlusest ja paar protsenti finantstehingutest.

Hetkel kuum