3. november 1996 kell 22:00

Karistus on rahatrahv

Vastavalt maksukorralduse seaduse § 12 lõige 1 on maksumaksja kohustatud esitama maksuhaldusrile maksudeklaratsioone õigusaktides sätestatud korras.

Juriidilisele isikule, kes ei esita maksudeklaratsioone seaduses ettenähtud tähtpäevaks, võib maksuhaldur määrata rahatrahvi kuni 5000 krooni ( maksukorralduse seadus § 30 lg 1 p 1). Juriidilisele isikule, kes ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust ja ei esita maksudeklaratsioone, võib maksuhaldur määrata rahatrahvi kuni 10 000 krooni (maksukorralduse seadus § 30 lg 1 p 2).

Füüsilistele isikutele (sh ametiisikutele) määratakse rahatrahv maksudeklaratsioonide mitteesitamisel või hilinemisega esitamisel kuni 50 päevapalga ulatuses (haldusõigusrikkumiste seadus § 141 lg 1).

Hetkel kuum