3. november 1996 kell 22:00

Kas kõigepalt toode või tarbija?

Tänapäevalgi võib kuulda arutlusi teemal, kas töötada enne välja uus toode (teenus) ja hakata siis tarbijaid otsima, või uurida enne tarbija vajadusi ja töötada neist lähtuvalt välja uus toode. Ühe võimaliku lahenduse pani kirja juhtimisklassik Joseph M. Jurani käesoleva sajandi keskpaigas:

- selgita, kes on tarbijad, määra vajadused;

- tõlgi need vajadused firma keelde;

- tööta välja neile vastav toode või teenus;

- optimeeri toote (teenuse) omadused nii, et need vastaksid nii firma kui ka kliendi vajadustele;

- tööta välja protsess, millega oleks võimalik toodet toota;

- muuda protsess optimaalseks.

Hetkel kuum