5. november 1996 kell 22:00

Kohus kinnitas Termoili trahvimise seaduslikkuse

Vaidlusalused 106 raudteetsisterni kütust tõi 24.--26. maini eeldeklaratsioonide alusel Eestisse AS Parevek. Toll jättis kütuse oma järelevalve alla, kuid andis loa tsisternide vabastamiseks ja kütuse ladustamiseks kütusehoidlates. Teel ASi Termoil terminaali müüs Parevek kütuse ASile Vegelar, kes oli sõlminud Termoiliga hoiustamislepingu.

Kütuseterminaali paigutatud kütus vahetas veel mitu korda omanikku. Vegelarilt läks kütus üle ühistule Männik ja ASile Favora, neilt omakorda viiele firmale, kellele Termoil jõudis väljastada üle 1700 tonni kütust.

Tolliamet tegi Termoilile ettekirjutuse juba 24. mail, keelates Pareveki kütust ilma tolli loata väljastada.

Kohtus tunnistusi andnud Termoili asedirektor Nail Sibagatulin väitis, et Termoil olevat enda teada väljastanud Vegelari, mitte Pareveki kütust. Samas tunnistas ta, et oli juba 24. mail tutvunud Pareveki kütuse saatelehtedega, millest ilmnes, et kütus on tolli järelevalve all.

Kohus leidis, et kütuse väljastamise keeld oli Termoilile arusaadav. Tolliseaduse alusel tuleb tolli järelevalve all oleva kauba kasutamiseks pidada kõiki õigustoiminguid, mis ei ole tolli poolt aktsepteeritud. Vastupidisel juhul ei ole tolli järelevalve teostatav.

Harju maakohus leidis, et kui Parevek oli kaotanud reaalse valduse kütuse üle ja loovutanud tolli järelevalve all oleva kauba teise juriidilise isiku kasutusse ja valdusse, toimus kütuse kasutamine, mitte käsutamine, nagu väitis kohtus Termoli esindaja vandeadvokaat Raivo Laus. Kohus ei nõustunud Termoili esindaja väitega, nagu eeldaks kriminaalasja algatamine tolliameti ja majanduspolitsei poolt Pareveki tegevuse suhtes haldusõigusrikkumise menetluse lõpetamist.

Tallinna ringkonnakohtu menetluses on tolliameti apellatsioonkaebus Tallinna halduskohtu 13. oktoobri otsuse peale, millega tühistati tolliameti otsus Pareveki kütuse erikonfiskeerimise ja kolme miljoni kroonise trahvi määramise kohta.

Kommenteerides Tallinna halduskohtu ja Harju maakohtu esmapilgul teineteisele risti vastukäivaid otsuseid, ütles tolliametit esindav vandeadvokaat Jüri Leppik, et kohtuasjad pole omavahel menetluslikult seotud, kuna nad ei tulene ühest ja samast sündmusest. Tolliamet süüdistas Termoili kütuse väljastamise keelu rikkumises, ASi Parevek kütuse kasutuselevõtmises enne riigimaksude tasumist.

Hetkel kuum