20. november 1996 kell 22:00

Eesti Kütus on salaäris osaline

Küsimustele vastab tolliameti peadirektor Rein Talvik

Espigor ja Parevek on Eesti Kütusega lepingulistes suhetes.

Jah. Need aktsiaseltsid loodi selleks, et tuua salakütus Eestisse.

See on kütus, mis tahetakse lasta vabasse ringlusse riigimakse maksmata.

EKga oli probleeme juba varakevadest peale ja need puudutavad kütuse taasväljavedu tolliterminaalidest. Sellega seoses on tollil suur kahtlus EK tegevuse aususe kohta.

Niipalju kui meie uurimine on näidanud, ei ole EK dokumentatsioon sugugi korras. Firma hulgimüügidirektor Raul Kadaru on seda pidanud oma ametialaseks lohakuseks.

Kuna Parevekil polnud eelnevat maksuvõlgnevust ega tollieeskirjade rikkumisi, sai ta maksusoodustuse.

Kui need operatsioonid oleksid õnnestunud ja toll poleks vahele seganud, oleks Eesti Kütus lasknud toodud kütuse vabasse ringlusse riigimakse tasumata.

Eesti Kütus sõlmis kütuse ostmiseks lepingu ASiga Kvare. Samas müüs ta selle kütuse maha Parevekile, too omakorda Espigorile.

Parevek andis Eesti Kütusele kirjaliku korralduse saabuva kütuse firmarekvisiitide muutmise kohta. Sama taotluse esitas Eesti Kütus ka Kvarele. Kirishi tehasest läks kütus pärast seda Espigorile.

Variant on selline, et Espigor oleks kütuse pärast odavalt Eesti Kütusele tagasi müünud. Kõik oleksid vahelt teeninud.

Kui nad eksisteerivad kõik ühe lepingu peal, siis võib nii arvata.

Eesti Kütuse suhtes oleme teinud taotluse maksuametile. Materjalid EK kohta oleme edastanud politseile. Mingit informatsiooni uurimise käigu kohta minu käsutuses ei ole. Meie järelepärimistele on vastatud, et sellega tegeletakse.

Ma ei oska kõike lõpuni ära seletada, mul ei ole selle kohta täit informatsiooni, aga ilmselt mingisuguseid võimalusi see andis.

Kui EK ja AA-Trading korraldasid oma pressikonverentsi, siis seal väideti, et nende käes on 30 protsenti Eesti kütuseturust ja nad annavad 50 protsenti kütuse pealt makstavatest riigimaksudest. Tegelikult on need protsendid vastavalt 30 ja 20.

EK väidab, et nad kannavad tolli tegevuse tõttu iga päev kahju. Tegelikult on EK-lt ära lõigatud need olematud firmad, mille teenuseid seni kasutati. EK kütuse väljamüük kolmandatesse riikidese on oluliselt vähenenud.

Bensiini väljavedu on vähenenud ligi kümme korda, diislikütuse puhul jõuti koguni nulli. Seda põhjusel, et toll on pannud piiri EK osalusele salakütuseäris.

Kuidas muidu mõista näiteks EK kommertsdirektori antud volitusi kütuse väljaandmiseks Transoilist, kui volitatu passiandmed on iga kord erinevad ja teda ei ole võimalik leida.

Oleme teinud järelepärimisi ka naaberriikidesse ja on selgunud, et neid firmasid, kellele EK on väidetavalt kütust müünud, valdavalt ei ole või nad ei tegele kütuseäriga.

Tolliotsuste põhipunktid on põhjendatud ja õiged. Neis võib leida mingisuguseid agasid, ent need pole olulised.

Eesti Kütuse abiga vormistas Espigor kümne päeva jooksul lõplikud tollideklaratsioonid. Riigimaksud tasus Espigor oma arvelt rahaga, mille Eesti Kütus talle eelnevalt oli kandnud.

Bolideni puhul ei tasunud riigimakse mitte firma, vaid tema esindaja tõi panka sularahas üle miljoni krooni, mis moodustab väikese osa nõutavast maksust. Bolideni puhul oli pealegi tegu võltsitud deklaratsioonidega, mis ei olnud tolli infosüsteemi sisestatud.

Kui nende tehing oleks õnnestunud, poleks hiljem kusagilt midagi otsida olnud.

Termoil laskis ringlusse üle tuhande tonni kütust, mille pealt olid maksud tasumata. Trahvisumma maksimaalmääraks on kolmekordne kauba väärtus.

Pareveki puhul oli meil selleks ka firmat esindava vandeadvokaadi Monika Mägi kirjalik luba ja see puudutas kogu toodud kütust. Ükskõik, milline kohtulahend ka on, tuleb ühel või teisel poolel tasuda ka kõrge kütuse hoiutasu. Tänaseks on Bolideni kütus juba müüdud, Pareveki oma suures osas alles.

Toll ei saa midagi teha, aktsiisivaba ahjukütust võib Eestisse tuua. Kui seda hiljem tegelikult mootorikütusena kasutatakse, siis ei puutu see tolli, sest meie siseriikliku kontrolliga ei tegele. Toll on juhtinud maksuameti tähelepanu sellele, et ahjukütust kasutatakse mootorikütusena.

Oleme kevadel ja suvel teinud tööd selle nimel, et stabiliseerida maksude laekumine. Oleme täiendanud meetmeid, et tõkestada salakütuse pääsu vabasse ringlusse.

Me ei pea õigeks, et maksuhalduri funktsioone hakkaks täitma erafirma. Toll on ka praegu oma töö paremaks korraldamiseks välisekspertide abi kasutanud.

Hetkel kuum