25. november 1996 kell 22:00

Keemiatehas likvideeritakse

Kiviõli keemiatehase vastu pankroti algatanud RASi Kiviter peadirektori asetäitja organisatsioonilise arengu ja õiguse alal Tõnu Uustalu teatas, et võlausaldajate koosolek kinnitas eile pankrotihalduriks senise ajutise halduri Indrek Uudekülli ning valis kolmeliikmelise pankrotitoimkonna. Toimkonnas on Maapanga, maksuameti ja Kiviteri esindaja.

Uustalu sõnul lubas Kiviõli keemiatehase võlausaldajate koosolek jätkata ettevõttel tööd kuni vara müümiseni.

Kiviõli keemiatehase pankrot kuulutati Kohtla-Järve linnakohtus välja oktoobri lõpus.

Uustalu sõnul selgus eilsel võlausaldajate koosolekul, et Kiviõli keemiatehasel on võlgu kokku 26 miljoni krooni eest. Sellest üle 15 miljoni krooni võlgneb firma maksuametile. Ettevõte on veel võlgu Maapangale, Hoiupangale ja Põhju-Eesti Pangale, kelle võlanõuded on pandiga tagatud. «Kas Kiviter saab kätte ka oma rohkem kui kahe miljoni krooni suuruse nõude, sõltub sellest, kuidas õnnestub vara müüa,» ütles Uustalu vastuseks küsimusele, kas vara müügiga saadud rahast Kiviterile ka midagi jätkub. «Igal juhul ei osanud pankrotihaldur veel eile öelda, kui suur on keemiatehase vara turuväärtus.»

Pankrotihaldur Indrek Uudeküll on varem öelnud, et selle vara väärtus on väiksem kui võlanõuete kogusumma.

ASi Kiviõli Keemiatehas kommertsdirektor Jakov Libman ütles, et iseenesest on sõnal «pankrot» halb kõla. Pankrotini viinud võlad olid firmal vanast ajast erastamisega kaasa tulnud. «Praegu pole meil võlgu juurde tekkinud,» kinnitas Libman. Samas ta väitis, et firma poleks sellises olukorras ka edasi tegutseda saanud. Praegu töötab Libmani sõnul vaid vahumoodustajate tootmise tsehh. Väga vähe tehakse pesuaineid. Pesupulbritsehh on sedavõrd aegunud seadmetega, et seal ei saa enam tootmist käivitada. Kiviõli keemiatehases töötab 60 inimest.

Kui suur on firma selle aasta käive, ei osanud Lib-man ligilähedaseltki välja pakkuda. Samuti ei osanud ta öelda, kes on Kiviõli keemiatehase omanik. «Ma olen siin nii vähe töötanud ja päris täpselt neid asju ei tea,» lausus ta lõpuks.

Hetkel kuum