2. detsember 1996 kell 22:00

Kas kaitsetollid on vajalikud?

Isamaaliit otseste kaitsetollide kehtestamise poolt kindlasti ei ole.

Peame küll otstarbekaks seda, et riigil oleksid efektiivsed, vajaduse korral ka ajutiselt kehtestatavad tõrjemehhanismid. Samuti kvaliteedikontrollisüsteem ja muud sarnased asjad, mis võimaldaksid turgu reguleerida. Aga nende mehha- nismide arvel ei tohiks kannatada Eesti majandusareng.

Kui maaerakonnad üritavad kaitsetolle oma huvide ja soovide järgi kehtima panna, siis ma arvan, et meie suhtumine nende ettepanekutesse kujuneb ilmselt negatiivseks.

Palju sõltub siin muidugi sellest, kuidas tolliseadused on sõnastatud ja korraldatud, aga sellist pealiskaudset käsitlust, nagu on praegu maaerakondade oma, me tõenäoliselt ei jaga.

Reformierakond võtab kaitsetollide suhtes loomulikult eitava seisukoha. Minu isiklik arvamus on, et see võib saada ka Vähi valitsuse proovikiviks, kui ta tollide kallale läheb.

Maapoliitikute soov kaitsetolle kehtestada sõltub suuresti emotsioonidest. Kui käid iga nädal kodus ja näed, et maaelu on tõesti nigel, siis arvad, et keegi on selles süüdi. Tarbija näiteks, keda tuleb karistada.

Kaitsetollidega saavad lüüa eelkõige pensionärid ja pered. Millegipärast astub aga pensionäride ja perede liit maaerakondadega selles suhtes ühte jalga.

Tollid on kokkuvõttes kahjulikud, eriti Eesti-sugusele väikeriigile. Ma ei ole mitte kuskilt lugenud, et üleüldise heaolu seisukohalt oleksid kaitsetollid head. Nendest on kasu vaid kitsastele huvigruppidele.

Mõõdukad on oma pro-grammilistes seisukohtades väljendanud seda, et majandus peab saama areneda vabalt, aga olema siiski põhiliselt inimese teenistuses.

Sellest seisukohast tulenevalt ei eita me a priori ka kaitsetollide kehtestamist, juhul kui tõepoolest majanduse sotsiaalsed aspektid seda nõuavad.

Nii et igal konkreetsel juhtumil on vaja põhjalikult kaaluda, kas kaitsetollid on ikka vajalikud, mida nad endaga majandusele ja sotsiaalsfäärile kaasa toovad. Alles siis tuleb otsustada. Selles suhtes erineme vast reformierakonnast, kes ütleb kaitsetollidele «ei» ilma pikemalt aru pidamata.

Mis puudutab praegu kaitsetollide kehtestamist või mittekehtestamist, siis see on pigem päevapoliitiline otsustus või olukord, mis tuleneb valitsuskoalitsiooni muutusest ja jõudude ümberpaigutamisest selles. Nii et niisuguse hetkearuteluga tollide teemal, nagu praegu täheldada võib, ei ole me veel sellepärast kaasa läinud.

Meie arvates on Eesti majandus praegu üldiselt edukalt arenenud. Seda peab väga argumenteeritult põhjendama, kui nüüd kaitsetollid mingil kujul siiski sisse viia.

Samal ajal oleme leidnud, et regionaalpoliitika jaoks on siiski riik ja Tiit Vähi valitsus teinud liiga vähe. Probleemid, mis maal on, vajavad kahtlemata kiiret lahendust. Aga kas just kaitsetollide abil, see on omaette küsimus. Arvan, et on teisi ja palju efektiivsemaid võimalusi maaettevõtlust toetada. Näiteks igasuguste krediitide näol, mida maal praegu väga vajatakse.

Hetkel kuum