8. detsember 1996 kell 22:00

Teenindaja peab olema aktiivne

Turundus

Üldjuhul ei ole teenindaja töölepingus sätteid, mis kohustavad teda toodet aktiivselt müüma. Teenindaja lisatasu sõltub tavaliselt läbimüügist või kasutatakse toodete läbimüügile määratud kuu või kvartali käibepiiri, mille ületamisel on teenindajal õigus saada kokkulepitud lisatasu. Mida teha siis, kui külastatavus on oodatust väikem?

1. võimalus: kliendi värbamise vastutus lasub ainult reklaami- või turustusdirektoril.

2. võimalus: palgata aktiivse müügi agent.

3. võimalus: rakendada firmas olemasolevat tööjõudu, st kasutada teenindajaid, kes oleksid võimelised ise firmale kliente värbama.

Hetkel kuum