16. detsember 1996 kell 22:00

Autovedude kindlustamine

Rahvusvahelisel kauba- ja reisijateveol kasutatakse mitmeid kindlustusviise. Enamikus Euroopa riikides (sh Eestis) kehtib kohustuslik mootorsõidukite tsiviilasutuse kindlustus. See tähendab, et kõigile teistest riikidest saabuvatele sõidukitele tuleb ühel või teisel viisil sõlmida kindlustusleping. Selle lihtsustamiseks on Euroopa majanduskomisjoni poolt loodud rahvusvaheline liikluskindlustuse süsteem -- rohelise kaardi süsteem -- mis on kasutusel enamikus Euroopa riikides. Need riigid tunnustavad riikidevaheliste kokkulepete alusel teises riigis sõlmitud liikluskindlustuslepinguid. Eestis saab liikluskindlustuse tavalepingu korral sõlmida lisatasu eest rohelise kaardi lepingu, mis on kehtiv kõikides riikides, kellega on sõlmitud kahepoolsed lepingud. Teiste riikide sõidukiomanikega on võimalik sõlmida Eesti rohelise kaardi lepingut mõnevõrra kõrgema hinnaga.

Kohustusliku liikluskindlustuse üks peamine eesmärk on tagada kannatanu kaitse ka siis, kui kahjutekitaja pole võimeline seda hüvitama. Üldreeglina hüvitatakse liiklusõnnetuses mittesüüdiolevatele kahjukannatajatele kahju (isiku- ja varakahju) antud riigi liikluskindlustuse poolt. Liiklusõnnetuse põhjustanud liiklusvahendi juhile ega selle omanikule tekitatud kahju ei hüvitata. Süüdlase eest maksab kannatanule hüvitise välja vastava riigi rohelise kaardi büroo ja nõuab hiljem kulud koos käsitluskuludega sisse Eesti kindlustusandjalt. Sissesõidul kohustusliku liikluskindlustusega riikidesse nõutakse juba piiril kindlustuspoliisi olemasolu. Kindlustuse puudumisel tuleb tasuda trahv. Enne edasi sõita ei tohi, kui kindlustus on vormistatud.

Teiseks kindlustuse levinud viisiks on kaubavedaja tsiviilvastutuse kindlustus vastavalt CMR-konventsioonile. Kindlustusobjektiks on kindlustusvõtja vastutus, tulenevalt veoste tasulise veo lepingutest, mis on sõlmitud vastavalt CMR- konventsiooni kehtivale redaktsioonile. Kauba vedajale hüvitatakse kahjud, mis on põhjustatud kauba täielikust või osalisest kaotsiminekust või vigastamisest kauba veoks vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni, samuti kohaletoimetamisega viivitamise eest, olenemata vedaja süüst. Kindlustuse andja kontrollib sel puhul vedaja vastu esitatud hagide põhjendatust, maksab põhjendatud nõudmiste eest ja kaitseb põhjendamata hagide eest. Igal konkreetsel juhul piiratakse kindlustushüvitise suurust vastava CMRi artikli 23 punktidele 1--5. Eritingimused on alkohoolsete jookide ja tubaka veol. Kindlustus ei laiene väärismetalli kangide, vääriskivide, panga(raha)tähtede ja teiste väärtpaberite vedudele.

Rahvusvahelisel autoveol kasutatakse ka sõiduki kasko-, sõiduki meeskonna elu- ja reisijateveol reisijate elu-ning pagasikindlustust.

Hetkel kuum