22. detsember 1996 kell 22:00

Aktsiakapitali suurendamine

Ettevõtteregistrisse kantud aktsiaselts, kes soovib end samas vormis äriregistrisse kanda, võib veel sel aastal aktsiakapitali suurendada. Äriseadustikust lähtudes on hetkel selleks lihtsamad viisid:

- rahaline sissemakse. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda ASi pangakontole;

- mitterahaline sissemakse. Ettevõtteregistrisse kantud ASi puhul ei sätesta äriseadustik otseselt mitterahalise sissemakse hindamise korda ning rakendussätetest lähtuvalt ei pea audiitor kontrollima sissemakse hindamist ning esitama arvamust sissemakse vastavuse kohta äriseadustiku § 248 nõuetele. Mitterahalise sissemakse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad seda hinnanud isikud solidaarselt;

- uute aktsiate eest tasumisel võib üldkoosoleku otsusel tasaarvestada aktsionäri nõude aktsiaseltsi vastu, kui see ei kahjusta ASi ja tema võlausaldajate huve. Nõuet tuleb hinnata nagu mitterahalist sissemakset.

Hetkel kuum