5. jaanuar 1997 kell 22:00

Edu tagab sotsiaalne vastutus

Marketingispetsialistid teavad turun-dussõnumi tähtsust. Firma arengul laiemas plaanis liitub sellele selgelt sõnastatud ettekujutus kogu firmast. Edukas on firma, kelle sõnum rõhutab sotsiaalset vastutust, korporatiivse kodaniku missiooni tunnetamist. Edu sõltub heast mainest, mida ei saavutata ilma kõrgete nõudmisteta iseenda tegevusele nii eetika kui ka loodussäästlikkuse vallas. Olenemata tegevusalast võtab edukas firma enda kanda ka oma asukoha sotsiaalseid probleeme. See kulutus tasub ennast homme kuhjaga.

Suhtekorraldaja roll on sõnastada kes-me-oleme-sõnum nii, et see poleks sisutu, nõrguke või lihtsalt loba.

Hetkel kuum