9. jaanuar 1997 kell 22:00

Palju õnne, peaminister Vähi

Äripäev ühineb täna paljude riigiametite, ministeeriumite, riigikogu fraktsioonide, äri- ja majandusringkondade, kõrgkoolide ning kultuuri- ja meediaringkondade esindajatega ning soovib 50aastaseks saavale peaminister Tiit Vähile palju õnne ja edu edaspidiseks.

Õnne ja edu on meie praegusel valitsusjuhil tõesti hädasti vaja, sest Vähi ise on öelnud, et loodab oma elus veel mõnd valitsust juhtida, et vähemalt pool tosinat korda kokku saaks. Praeguseks on Tiit Vähi juhtimisel jõutud juba moodustada neli valitsuskabinetti.

Tiit Vähi on oma esimese 50 aasta jooksul andnud Äripäevale palju kõneainet ja arvatavasti teeb seda ka edaspidi. Toimetus soovib Tiit Vähile jätkuvalt osavat laveerimist sotsiaalse ja liberaalse turumajanduse vahel. Samuti soovime, et suures valitsuskabineti koostamise tuhinas ei juhtuks tulevikus enam nii, et Vähi on peaminister kellegi teise valitsuses.

Hetkel kuum