9. jaanuar 1997 kell 22:00

Valitsus on päri Edelaraudtee asutamisega

Edelaraudtee äriüksuse juhataja Jüri Kuusik ütles, et Edelaraudtee juriidilise moodustamiseni läheb siiski veel veidi aega.

Algselt vaid Tallinna--Lelle, Lelle--Viljandi ja Lelle--Mõisaküla liinil kauba- ja reisijateveoks mõeldud firma hakkab tegelema kogu Eesti-sisese reisiveoliikluse korraldamisega. Eesti Raudteele jäävad vaid välisliinid ja elektriraudtee, mille baasil on plaanis Tallinna ümbruses moodustada munitsipaalraudtee.

Edelaraudtee keskus hakkab Kuusiku sõnul paiknema Türil ning esialgseks aktsiakapitaliks saab 70 miljonit krooni. Riigieelarvest saab Edelaraudtee 40 miljonit krooni reisiveo dotatsiooniks ja 28,3 miljonit krooni raudtee korrashoiuks.

Kuusik rääkis, et Edelaraudteel on praegu 13 diiselrongi ja üheksa vedurit, lähitulevikus peaks lisanduma veel kaheksa diiselrongi.

Kuusiku väitel hakatakse diiselronge kasutama eelkõige reisiliikluse korraldamiseks Tartu ümbruses ja Kagu-Eestis ning Narva--Musta liinil.

Tallinna--Tartu ja Tallinna--Valga liinil opereerimiseks saadakse lähiajal Eesti Raudteelt 24 vagunit.

Tulevikus kavatseb Edelaraudtee vähem koormatud liinidel reisijate vedamiseks hankida keskmiselt 70 inimest mahutavad rööbasbussid, mis on Kuusiku väitel märksa ökonoomsemad.

Hetkel tegeldaksegi tema sõnul Eesti tingimustesse sobivate prototüüpide otsimisega, mille üks eksemplar maksab 3,75 miljonit krooni.

Praegu ehitatakse soomlaste eestvedamisel rööbasbusse Daugavpilsis. Rööbasbusside ehitamisesest on huvitatud ka Balti laevaremonditehas ning Riia vagunitehas.

Hetkel kuum