12. jaanuar 1997 kell 22:00

Maaost lihtsamaks

Maareformi kiirendamise vajadusest on erinevate valitsuste ministrid ja riigikogu liikmed kõnelenud juba aastaid. Kahjuks pole aga sellest olnud erilist kasu. Paljud maareformi puudutavate seaduste muudatused on andnud hoopis vastupidise tulemuse.

Orm Valtsoni juhitud Saue linnavalitsus on teinud seoses maareformi läbiviimisega mitu ettepanekut, mis aitaksid kiirendada ja lihtsustada maareformi.

Ühe ettepaneku kohaselt tuleks maa ostueesõigusega erastamisel anda maa erastajale võimalus maksta krundi eest erastamisväärtpaberites (EVP) kohe pärast erastamistaotluse ja dokumentide esitamist. See ettepanek muudab eramu juurde kuuluva maa erastamise eramuomanikule lihtsamaks. Samuti võimaldab ettepanek inimestel kulutada ära EVPd, mille kehtivustähtaeg lõpeb järgmise aasta lõpus.

Praeguse korra järgi kulub maa omanikuks saamiseks paremal juhul pool aastat. Kui Saue linnavalitsuse ettepanek realiseerub, siis võib saada maa omanikuks paari-kolme tunniga.

Maareformi kiirendamisele aitaks kaasa teine Saue linnavalitsuse ettepanek, mille kohaselt tuleb maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud ja maa erastamise korraldamine delegeerida kohalike omavalitsuste pädevusse.

Loodetavasti leiavad need ettepanekud ka valitsuse ja riigikogu liikmete poolehoiu, sest midagi paremat pole ministrid ja saadikud seni oma peaga suutnud välja mõelda.

Hetkel kuum