12. jaanuar 1997 kell 22:00

Vaidlustamiseks aega 10 päeva

Kui maksuhaldur määrab maksumaksjast juriidilisele isikule rahatrahvi maksukorralduse seaduse § 30 alusel, tuleb trahv ära maksta või õigeaegselt vaidlustada. Vaidlustamiseks on võimalus kaevata kohtusse. Haldusõigusrikkumiste seadustiku § 269 lõike 1 alusel võib maksuametniku otsuse peale edasi kaevata 10 päeva jooksul, arvestades otsuse kättesaamise päevast. Kaebuse peab esitama maksumaksja asukohajärgsele halduskohtule (-kohtunikule) (HÕS § 270 lg 1). Kaebuse esitaja on vabastatud riigilõivu tasumisest.

Kuna maksuhalduri ettekirjutuse peale kaebamise ja ettekirjutuse vaidlustamise otsuste edasikaebamise õigused on sätestatud nii maksukorralduse seaduses kui ka halduskohtumenetluse seadustikus 30 päevaste tähtaegadena, osutub kaebuse esitamine sageli võimatuks, sest maksumaksja on juba ületanud 10 päeva. Kuna tähtaeg hakkab lugema otsuse kättesaamise päevast, peaks maksumaksja teadma, et aja arvestamise alguseks on allkirja andmise kuupäev otsuse kättesaamisel maksuametist või posti väljastusteatele antud allkirja kuupäev.

Hetkel kuum