20. jaanuar 1997 kell 22:00

Segadused Saaremaa autobaasi ümber jätkuvad

Lumiforestile panditud Saaremaa autobaasi aktsiate müüki korraldanud Jüri Ploom advokaadibüroost HETA kinnitas, et mõned nädalad tagasi sõlmiti tõepoolest aktsiate väljaostmise kokkulepe. Tehingu hinda keeldus ta avalikustamast.

Ka Pecunia tegevdirektor Urve Vatlik kinnitas, et vana aasta lõpul osteti Saaremaa autobaasi aktsiad pandist vabaks. Samas ei osanud ta öelda, kas nende eest on jõutud ka tasuda.

Mobilo tegevdirektor Heino Tänavots ei kinnitanud ega lükanud väidetavat müügitehingut eile ümber.

Autobaasi aktsiate müügiks korraldas HETA kaks enampakkumist, mis paraku ei lõppenud müügilepingu sõlmimisega. Esimese enampakkumise võitnud AS Sareta soovis enne lepingu allkirjastamist ja raha maksmist põhjalikumalt tutvuda autobaasi majandusliku seisuga ja sõlmitud lepingutega.

Üks lahknevusi puudutas Saaremaa autobaasi erastajal lasuvaid investeerimiskohustusi erastamisagentuuri ees.

Jüri Ploom väitis eelmise aasta 31. oktoobril, et investeeritud on vastavalt võetud kohustusele: 4,7 miljonist kroonist ligi 4 miljonit. Pecunia ainuomanik Anneli Karin kinnitas aga päev hiljem saadetud faksis, et täitmata on 1996. ja 1997. aasta investeerimiskohustus, kokku 3,5 miljonit krooni. Küsimusele, millesse Pecunia on investeerinud, vastas Saaremaa autobaasi direktor Slavik Bõstrov, et tal puuduvad volitused sellest rääkimiseks. Ühtaegu soovitas ta ses küsimuses pöörduda Pecunia omaniku Heigo Kuura või Saaremaa autobaasi nõukogu esimehe Harri Paabo poole.

Küsimusele, ka Kuura on tõepoolest omanik, vastati autobaasist, et teisiti ei saa ju olla: nii nõukogu kui juhatus täidavad Kuura korraldusi.

Tartu jurist Harri Paabo kinnitas siiski, et Pecunia omanik peaks tema teada olema ikkagi Anneli Karin, kes on ka ise seda korduvalt kinnitanud. Paabo soovitas Pecunia investeeringute kohta küsida autobaasi raamatupidamisest.

Endine EEA nõukogu esimees Liia Hänni meenutas kuu aega tagasi «Postimehes» autobaasi erastamist järgmiselt: «Halva näitena tooksin Saare Autobaasi, kus selgus, et kõrgeima ostupakkumise teinud omanik ei tunne ettevõtte vastu huvi ega taga investeeringuid.»

Kui esimesel HETA korraldatud autobaasi aktsiate enampakkumise võitjaks tunnistati AS Sareta, siis möödunud aasta 10. detsembril korraldatud teine enampakkumine, millel osalesid ASid Sareta, Mobilo ja Maur, ei lõppenud millegagi.

Osavõtjad tundsid huvi autobaasil lasuvate kohustuste vastu, ning saamata rahuldavat vastust, mindi laiali, väitis üks enampakkumisel osalenu.

Sareta oli esimese enampakkumise tulemuste põhjal jätkuvalt valmis ostu-müügilepingut sõlmima. Sareta juhatuse esimehe Henno Liivi sõnul soovisid nad aga enne lepingule allakirjutamist ja raha maksmist saada selget ülevaadet, millised kohustused aktsiate ostuga kaasnevad.

Nimelt oli HETA poolt ettepandavas müügilepingus jaotatud ostusumma 3,5 miljonit krooni kahte ossa. Alles pärast 2 miljoni tasumist pidi aset leidma erastamislepingu ja autobaasi raamatupidamisdokumentide võrdlemine varade olemasolu kindlakstegemiseks. Siis pidid ostjani jõudma ka ostu-müügilepingu lahutamatuteks lisadeks arvatud pandi- ja laenulepingud.

Henno Liiv kinnitas eile, et Sareta ei kavatse autobaasi aktsiate võimalikku müüki Mobilole vaidlustada.

Eelmise aasta 10. detsembri Äripäevas ilmunud kirjutis Saaremaa autobaasi aktsiate müügi kohta ajendas kolme autobaasi senise omaniku, ASiga Pecunia seotud isikut nõudma Äripäevalt kokku 1,2 miljonit krooni.

Heigo Kuura, Urve Vatlik ja Anneli Karin leidsid, et artikkel oli kahjustanud nii ASi Pecunia kui ka isiklikult nende endi head nime.

Tekitatud kahju korvamiseks soovitakse lehe väljaandjalt summat, mis moodustab enam kui ühe kolmandiku autobaasi aktsiate müügihinnast.

Hetkel kuum