21. jaanuar 1997 kell 22:00

Tööstus ikka madalseisus

Eesti ettevõtted müüsid eelmisel aastal toodangut 25,6 miljardi krooni eest. 28,4% toodangust tuli riigi- ja munitsipaalettevõtetelt ja 71,5% eraettevõtetelt. Suurim edasiminek oli eelmisel aastal paberitööstusel, üle 10protsendiline kasv oli ka puidutöötlemisel, tekstiilitööstuses ja kalatööstuses. Suurim langus -- 57,8% oli loomasööda tootmises. Üle 10% langes toodang ka jahu-, joogi-, liha-, masina- ja jalatsitööstuses. «Need numbrid on olemasolevate võimaluste realiseerimise seisukohalt oodatav tulemus,» arvas majandusministeeriumi tööstuspoliitika osakonna juhataja Rünno Lumiste. «Eelmisel aastal ei olnud suuri tagasiminekuid ega positiivseid üllatusi. Suurimaks negatiivseks teguriks on endiselt põllumajandus ja sellega seotud toiduainetööstus, mis moodustab ühe kolmandiku kogu tööstusest.»

Positiivseks tuleb pidada asjaolu, et töötlev tööstus on aasta alguse madalseisust üle saamas ning viimases kvartalis juba ületanud eelmise aasta näitajaid. Eriti positiivne oli töötlevale tööstusele detsembrikuu, kus tööstustoodangu müük suurenes võrreldes 1995. aasta detsembriga 7,5% (kogu tööstus +4,5%).

Selleks aastaks prognoosis Rünno Lumiste tööstuse näitajate jäämist ±2 protsendi piiridesse võrreldes eelmise aastaga.

«Eesti tööstuses tugevnevad kindlasti osa põllumajandustootmise ja toiduainetööstuse harusid,» arvas Lumiste. «Positiivseks näiteks on siin täna piimatööstus, kus on toimunud kontsentreerumine ning koos kulude kokkuhoiuga suurenevad ka ettevõtete kasumid. Murrang võib toimuda ka mööblitööstuses, kui suudetakse leida turustuskanaleid lähimaades ja arendada müüki ka kaugemal.»

Hetkel kuum