4. veebruar 1997 kell 22:00

Konkurss Välisinvestor 96

Konkurss Välisinvestor 95 leidis laialdast vastukaja nii meediakanalites kui ka konkursi käigus küsitletud firmade hulgas, täites seega oma peamisi eesmärke -- selgitada avalikkusele väliskapitali rolli Eesti majanduselu elavdamisel ja avaldada tunnustust Eesti majandust edendanud välisinvestoritele. Konkursi tulemusena saadi täpsustatud andmed 50 välisosalusega Eesti firma ja 100 Eestisse investeerinud välisfirma kohta.

Sarnaselt eelmise konkursiga saadavad korraldajad ka seekord ca 200 väliskapitali osalusega firmale (vt nimekirja) küsimustikud, mille vastuste alusel selgitatakse välja edukaimad väliskapitali osalusega firmad Eestis. Vastuseid küsitlusele oodatakse hiljemalt 21. veebruariks, konkursi tulemused kuulutatakse välja pidulikul lõppüritusel 18. märtsil.

Laekunud vastuste põhjal koostavad konkursi korraldajad Tartu ülikooli majandusteaduskonna õppejõu Urmas Varblase juhtimisel uurimistööd ning kogumiku välisinvesteeringute rollist Eesti majanduses, mis tõlgitakse inglise keelde ning mida levitatakse koos teiste Eestit tutvustavate materjalidega.

Küsitletud firmade esitatud majandusnäitajatest avaldab Äripäev aktsiakapitali tehtud investeeringu, reinvesteeritud tulu ja laenukapitali suuruse, välisosaniku nime ning osaluse suuruse aktsiakapitalis, 1996. a käibe ning töötajate arvu. Ülejäänud andmed avaldatakse üldistatud kujul.

1995. aastal oli konkursi üldvõitja AS Eesti Telefon (välisinvestoriks Soome-Rootsi ühisfirma Baltic Tele AB). Tunnustuse pälvisid ka Rootsi-Eesti kapitalile kuuluv Põltsamaa Felix (välisinvestor Procordia Food AB) Eesti toodete taseme tõstmise eest, Soome kapitali omanduses olev Elcoteq Baltic (praegu Elqotec Tallinn, välisinvestor Elqotec Network) ekspordi arendamise eest ning Kehra Paberivabriku taaskäivitanud Tolaram Group töökohtade loomise eest.

Need ning paljud teised välisosalusega firmad on Eestisse toonud juhtimise oskusteabe, konkurentsivõimelise toote valmistamise tehnoloogia ning selleks vajaliku tehnika, loonud ja säilitanud arvukalt töökohti, arendanud eksporti. Välisinvestor ei ole kasumit emamaale tagasi viinud, vaid on selle reinvesteerinud siinse ettevõtte arengusse -- töötajate koolitusse ning toodangu kvaliteedi tõstmisse. Numbrite taga peituva arengu tutvustamisele ongi suunatud iga-aastaseks traditsiooniks kujunev välisinvestori konkurss.

Hetkel kuum