5. veebruar 1997 kell 22:00

Maaliit tahab uut Eesti Panga nõukogu

Arvestades avalikkuse ette toodud 10 miljoni dollarilist Põhja-Eesti Panga tehingut, tuleks Sirendi sõnul Eesti Panga nõukogu välja vahetada. Ta ütles, et maaerakonnad sooviksid muudatusi ka Eesti Panga seadusesse.

«Eesti Panga nõukogu on kui mingi punt,» rääkis Sirendi. «Seda tuleks katsuda muuta ning selleks tuleb teha muudatusi ka Eesti Panga seaduses.»

Sirendi sõnul peaks Eesti Panga seadus välistama analoogsed tehingud, nagu Põhja-Eesti Panga juhtum. Selleks on Sirendi sõnul vajalik ka tõhus kontrollsüsteem, mida kehtiv Eesti Panga seadus ei võimalda.

Eesti Panga infoosakonna juhataja asetäitja Kaja Kell ütles, et ka praeguse keskpanga seaduse järgi pole riigikogu kontroll Eesti Panga tegevuse üle mingil viisil piiratud ja ükski seadus ei saaks anda sellele volitusi juurde. «On reegleid, mida saaks eirata ainult tsiviliseeritud riikide seast väljalangemise hinnaga,» väitis Kell. «Need on: kliendi saladus on püha ja puutumatu ning keskpanga tegevus peab olema sõltumatu päevapoliitilisest survest.»

Arvo Sirendi kinnitas, et maaerakondadel pole soovi panna valitsust Eesti Panga üle valitsema. Tema sõnul tahavad maaerakonnad saada Eesti Panga tegevusega kaasnevatest probleemidest ülevaate ja kavandada seejärel koos spetsialistidega ette seaduse muudatusi probleemide lahendamiseks.

Selle aasta valitsusprogramm näeb ette Eesti Panga seaduse parandamist. Justiitsminister Paul Varuli sõnul on valitsusprogrammis üks lause, mis ütleb, et Eesti Panga seadust parandades tuleb tagada keskpanga iseseisvus, kuid on vaja muuta panga tegevus läbipaistvamaks.

Riigikontrolli nõuniku Rein Söördi sõnul saab praegu riigikontrolli seaduse alusel kontrollida vaid Eesti Pangale eraldatud riigivara kasutamist ja säilimist.

Praegu kontrollib riigikontroll ka Eesti Panga kolme aasta majandustegevust, selleks võttis riigikogu aga eelmise aasta märtsis vastu eraldi otsuse.

Seoses Eesti Panga 1994. aasta kahjumiga oli 1995. aasta sügisel riigikogu menetluses juba korra Eesti Panga seaduse muutmise seadus, mille üks punkt ütles, et Eesti Panga tegevust peab riigikontroll korra aastas kontrollima. Tollal Eesti Panga seaduse muudatus riigikogu toetust ei leidnud.

Hetkel kuum