9. veebruar 1997 kell 22:00

Intrum Justitia uurib maksetavasid

Uuring maksetingimuste ja -viivituste mõjust äritegevusele korraldatakse Eestis esimest korda ja sellesse on kaasatud ka riigikogu õiguskomisjoni esimees Daimar Liiv. Liiv on uuringusse lisanud küsimused võlgade sissenõudmise kohtupraktikast ja äriregistrisse kantud võlgnike osakaalust võlgnike hulgas. Maksetavade kohta käiva uurimusega loodame aidata seaduseandjat võlgnevusi puudutava seadusandluse parandamisel ning kohandamisel Euroopa seadusandluse ja äritavadega, ütles Intrum Justitia tegevdirektor Raivo Paiste.

Euroopas on keskmine maksetähtaeg 30 päeva, Eesti firmade vahel sõlmitud lepingutes keskmiselt 5--10 päeva, tõi Paiste välja oma tähelepanekud. Eestis viivitatakse aga maksmisega Euroopa keskmisest kauem, lisas ta.

Paiste sõnul saab pärast uuringu valmimist võrrelda Eesti ja Euroopa näitajaid. Paljudes riikides tehakse analoogseid küsitlusi aastaid ja selle tulemusi arvestatakse näiteks Euroopa Liidu direktiivide loomisel, lausus ta.

Paiste lisas, et uuringu tulemuste analüüs valmib märtsis.

Hetkel kuum