11. veebruar 1997 kell 22:00

Rakendused avatud keskkonnas

WebSpeed on Progress Software'i uusim toode Interneti lahenduste sarjast -- s.o esimene võimalusterohke keskkond ITP (Internet Transaction Processing - Interneti andmetöötlusprotokoll) - teostamiseks.

Kasutades ITP-l baseeruvaid rakendusi avatud keskkonnas, saab kiirelt ja konfidentsiaalselt välja ehitada ettevõtlusalased programmid -- näiteks tellimuste vastuvõtt, nõuete haldamine, suhtlemine klientidega ja operatsioonide teostamine.

WebSpeed pakub andmebaasi töötlemise võimsust, rakendades samal ajal kogu Interneti haardeulatust. WebSpeed Workshop on WebSpeedi tööriistpakett, mille abil saab välja ehitada ITP programmid. Programmid rakendatakse, kasutades WebSpeed Transaction Serverit -- mootorit, mis tagab võimsa keskkonna suuremahuliste andmebaaside korraldamiseks, samal ajal tagades andmete terviklikkuse -- seda ka juhul, kui Interneti-ühendus peaks katkema. WebSpeedi tugev külg on võimalus ITP rakendusi arendada ühes ja samas keskkonnas, kasutades oluliselt vähem kodeerimist kui C++, Perli ja CGI puhul.

Hetkel kuum