12. veebruar 1997 kell 22:00

Erastamisväärtpaberid võivad veel hinda minna

Erastamisväärtpaberite (EVP) ostu- ja müügikursid on viimastel päevadel hakanud suure kiirusega tõusma. Nädal tagasi neljapäeval oli EVP kõrgeim ostukurss 0,186 ja kõrgeim müügikurss 0,200 kr. Tänaseks on ühe EVP-krooni hind tõusnud ostupoolelt 0,2 ja müügipoolelt 0,22 kroonile. Viimati oli EVP hind nii kõrgel 1995. aasta mais. Mis on EVP praeguse kõrgseisu taga? Põhimõtteliselt on välja pakutud kaks põhjust.

Esimese põhjendusena on pakutud lähitulevikus välja kuulutatavat mitme huvipakkuva ettevõtte vähemusaktsiate avalikku müüki. Erastamisagentuuri plaanide kohaselt müüakse mais 12,33% Eesti Gaasi ja juunis 44 % EMEXi aktsiatest. Nende kahe avaliku müügiga peaks aktsia praegust turuhinda arvestades kustutatama ca 1 mld EVP-krooni. On selge, et sellises koguses järsult tekkiv EVP-vajadus tõstab EVP hinda. Nõudluse taoline kasv mõjutab hinda lühiajaliselt ja järsult.

Vaadeldes EVP hinna kujunemist pikema ajavahemiku jooksul, võib märgata, et pärast 95. aasta maikuu kõrgseisu ja järgnenud madalseisu augustis on EVP kurss püsinud suhteliselt stabiilselt 0,160 kr läheduses, õrnalt tõusva trendiga. Väiksemaid liikumisi on tekitanud lühiajalise nõudluse suurenemine ja vähenemine. Eelmise aasta septembris toimus tõus 0,17--0,18 kroonile. Tõusu tingis põhimõtteline muudatus erastamismaksete tasumise korras. Uue korra kohaselt võis poole maksetest kohe tasuda EVPdes.

Pikaajalise, õrnalt tõusva trendi põhjuseks on ilmselt EVP-turul valitsev olukord, kus ringlevate EVPde maht järjest väheneb (emiteeritakse vähem kui kustutatakse).

Hetkel on emiteeritud veidi alla 12 mld EVP-krooni. Tehtud prognooside kohaselt peaks kogumaht jõudma 20 mld EVP-kroonini. Praeguse tempoga jätkates jõutakse 1998. aasta lõpuks emiteerida siiski vaid ca 14 mld EVP-krooni.

Hetkel kuum