17. veebruar 1997 kell 22:00

Kütuse ja määrdeainete kaubanduslikud vahendajad peavad äriregistris olema 1. aprilliks

Äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes soovivad jätkata importkütuse sissevedu, taasväljavedu, hulgi- ja jaemüüki, on kohustatud ennast registreerima äriregistris hiljemalt 1. aprillil 1997. aastal. Pärast nimetatud tähtaega äriregistris registreerimata ja kütuselitsentsikomisjonile vastavat teatist või äriregistris avalduse vastuvõtmist tõendavat dokumenti mitteesitanud äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuslitsents kaotab kehtivuse. Kuni käesoleva aasta 31. jaanuarini väljastatud tegevuslitsentsid kehtivad 1. aprillini.

Nõue ei kehti riigiettevõtete, munitsipaalettevõtete ja erastamisnimekirjas olevate ettevõtete kohta. ÄP

- aprilliks on kohustatud äriregistris ennast registreerima:

- äriühingud, kes soovivad jätkata importkütuse sissevedu, taasväljavedu, hulgi- ja jaemüüki

- füüsilisest isikust ettevõtjad, kes soovivad jätkata importkütuse sissevedu, taasväljavedu, hulgi- ja jaemüüki

- Kui kütuselitsentsikomisjonile vastavaid dokumente tähtajaks ei esitata, kaotab äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuslitsentsi

- Äriühingutele 31. jaanuarini väljastatud tegevuslitsentsid kehtivad käesoleva aasta 1. aprillini

- Nõuded ei kehti riigiettevõtete, munitsipaalettevõtete ja erastamisnimekirjas olevate ettevõtete kohta.

Hetkel kuum