5. märts 1997 kell 22:00

Raudtee kava valitsusse

Eesti Raudtee peadirektor Parbo Juchnewitsch rääkis, et erastamise kava on kinnitatud ka firma haldusnõukogus. Kava kohaselt tuleb Eesti Raudtee kõigepealt kanda 1. septembriks äriregistrisse, ettevõte muudetakse aktsiaseltsiks.

Enne erastamist moodustatakse Eesti Raudtee üksustest tütarettevõtted.

Juhul kui ebaõnnestuvad läbirääkimised Tallinna linnavalitsusega linnalähiliinide munitsipaliseerimiseks, moodustatakse nende haldamiseks eraldi aktsiaselts. Peale selle plaanitakse luua aktsiaselts rahvusvahelise reisijateveo ning veduri- ja veeremimajanduse tarvis.

Teede- ja sideministeeriumi riigiomandi osakonna juhataja Mati Printsi ütlusel luuakse koos konkursi alusel valitud investoritega ka kaubaveo aktsiaseltsid.

Edaspidi pannakse moodustatud aktsiaseltsid üksteise järel müüki. Riigile kuuluvad aktsiad kavatsetakse Printsi ütlusel müüja kas avalikul enampakkumisel või eelläbirääkimiste teel. Praegu on veel lahtine, kui suur osa loodavate aktsiaseltside aktsiaid müüki pannakse.

Praeguseks loodud AS Edelaraudtee ja raudteehoolduse ühisfirma sakslastega AS EVR Koehne on Printsi sõnul kavas müüa aktsiate erastamise teel.

Prints rääkis, et seni pole veel täielikult selge, mis saab raudtee administratsioonist ehk kes hakkab täitma riikliku regulaatori rolli.

Juchnewitsch on avaldanud arvamust, et regulaator võiks näiteks hakata väljastama litsentse operaatorfirmadele, kes veavad raudteel kaupa. Kuni pole loodud vajalikke struktuuriüksusi, peab regulaatori rolli täitma ettevõte. Samas on ta märkinud, et raudtee loobuks sellest hea meelega.

Erastamisagentuuri peadirektori Väino Sarneti ütlusel peaks riigile jääma võimalus sekkuda kõige halvema stsenaariumi puhul. Seda saab Sarneti väitel tagada sellega, et infrastruktuuri ei anta täies ulatuses eraomandusse, vaid sõlmitakse kontsessioonilepingud, mille alusel antakse raudtee infrastruktuur operaatorfirmade kasutusse.

Sarnet lausus, et palju olulisem on ära määrata, kas raudteeliiklust hakkab reguleerima üks või mitu eraoperaatorit või riik.

Hetkel kuum