9. märts 1997 kell 22:00

Autovedajad on hädas lõunanaabritega

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) peasekretär Toivo Kuldkepp ütles, et viimasel ajal on lätlased hakanud Eesti-Läti piiril autosid arestima. Kuldkepi väitel põhjendavad lätlased autode arestimist sellega, et Eesti autovedajad on rikkunud tolliprotseduure. Tema sõnul on aga paljudel juhtudel süüdi just Lätis tegutsev kauba saaja.

Kuldkepp lisas, et lätlased on sellega loonud Euroopa jaoks pretsedendi, sest mitte kusagil ei arestita autosid tollitrahvide maksmise tagatiseks.

Tollitrahvi suurus võib olla kuni 200 protsenti kauba väärtusest, lisaks tuleb ära maksta ka pettuse käigus tasumata jäänud tollimaksud.

Kuldkepp lausus, et lätlased valivad arestimise objektiks autosid, mis on uuemad ja kallimad ning veavad hinnalisemat kaupa.

Leedulastega on probleeme tekkinud seoses nendepoolse teljekoormuse tõlgendamisega, mis erineb rahvusvahelistest normidest. Euroopa normide järgi on lubatud teljekoormus 11 tonni, leedulased tunnistavad 10tonnist koormust. Kuldkepi sõnul trahvivad leedulased ligi 700 krooniga autovedajaid, kelle teljekoormus ületab 10 tonni.

Kuldkepp ütles, et ERAA on viimasel ajal spetsiaalselt Eestis oma vedajate teljekoormust mõõtnud ning saanud koormuseks ligi tonn vähem kui leedulased.

Teede- ja sideministeeriumi maanteeliiklusosakonna juhataja Lembit Kiviloo rääkis, et Leedus on autode kaalu osas vastuolu liikluseeskirja ja maanteeliikluslepingutes väljakuulutatud normide vahel. Kiviloo rääkis, et praeguseks on Leedu käivitanud protsessi vastuolu kõrvaldamiseks. Millal see lõpule jõuab, ei osanud Kiviloo öelda.

Hetkel kuum