10. märts 1997 kell 22:00

Segadus EVP-tehingute maksustamisel lõpeb

Praegu arvestatakse EVPde eest ostetud korteri või aktsiate soetamisväärtuseks null krooni. See tähendab, et kui inimene muretseb EVPde eest ettevõtte aktsiaid või ostab korteri ja selle hiljem müüb, maksustatakse kogu müügisumma, mitte müügi pealt saadud kasum.

Samas ei arvestata maksustatavaks tuluks EVPde müügist saadud tulu -- kui inimene oma EVPd näiteks mõnele pangale müüb, selle pealt tulumaksu ei maksta. Tulumaksuvaba on ka EVPde eest erastatud korteri esmamüük.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Ignar Fjuki sõnutsi on selline tõlgendus meelevaldne ega lähtu omandireformi mõttest. «Kuivõrd on olemas ametlikud EVP noteeringud, on loogiline võtta ostuhinna arvestamisel aluseks EVP noteering vara soetamise hetkel ja lähtuvalt sellest arvestada ka maksustatavat tulu,» selgitas ta.

Ignar Fjuki sõnul jäi EVPde eest soetatud väärtpaberite tulumaksustamise küsimus riigikogul omal ajal kahe silma vahele.

Et vältida arusaamatusi 1996. aasta üksikisiku tuludeklaratsioonide täitmisel, tuleks seadusemuudatus jõustada tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 1996 ja vastu võtta võimalikult kiiresti, lisas Fjuk. Üksikisiku tuludeklaratsioonid tuleb maksuametile esitada 31. märtsiks.

Riigikogu rahanduskomisjonist öeldi, et Reformierakonna ettepanek peab saama valitsuse heakskiidu ja vaevalt komisjon seda enne 7. aprillil algavat töönädalat arutab. Riigikogu hakkab seadusemuudatust arutama pärast rahanduskomisjoni otsust.

EVPde eest soetatud aktsiate müügi tulumaksustamise üle on pooleli kohtuvaidlus Jüri Kuke ja riigi maksuameti vahel. Kaks nädalat tagasi otsustas ringkonnakohus tühistada esimese astme kohtu otsuse, mis andis õiguse maksuametile müügisumma maksustada. Maksuamet kavatseb edasi kaevata riigikohtusse, mille lahend loob kohtupretsedendi.

Hetkel kuum