12. märts 1997 kell 22:00

Konkursil lasub blufikahtlus

Erafirmad kahtlevad Tallinna parkimiskonkursi korralduse korrektsuses

ASi Proekspert müügijuht Märt Randoja ütles, et osaleb esimest korda konkursil, kus pakkumuste tegemiseks ei anta peaaegu mingit lähteinformatsiooni. «Meie käsutuses on vaid üks masinakirjalehekülg konkursi tingimustega, kust ei ilmne, kas otsitakse operaatorfirmat, tehnoloogia tarnijat või midagi muud,» rääkis Randoja.

Tallinna transpordiameti juhataja Tiit Kivikas kinnitas, et nappide algandmete esitamine oli taotluslik. «Korraga ei tohigi liiga palju välja öelda,» ütles ta. Andsime kõigile osalejatele võimaluse kirjalikult lisaküsimusi esitada ning 10. märtsil toimunud kohtumisel said need ka vastuse, lisas Kivikas.

USA firma Capital Transportation esindaja Jaanus Paas väitis, et tema arvukatest küsimustest leidsid 10. märtsil vastamist vaid paar ebaolulisemat.

ASi Velo HK tegevdirektor Ege Hirv märkis, et ebaselged konkursid toimuvad tavaliselt kellegi huvides. Ta viitas asjaolule, et munitsipaalettevõte Valika konkursil ei osale, küll aga on kaheksaliikmelises konkursikomisjonis kolm Valika esindajat.

Oleme teinud linnale ettepanekuid võtta parkimise korraldamine üle ja tagada linnaeelarvesse aastas vähemalt 18 miljonit krooni Valika senise 8 miljoni asemel, rääkis Hirv.

«Konkursiga püütakse osta ideid firma jaoks, kel pole endal olnud ühtegi ideed ega ka tõsist tahtmist,» lausus ASi Parkli HL direktor Heino Liivak.

Kivikase sõnul peab parkimist korraldama linn, mitte kasumit jahtivad erafirmad. «Kui Valika on halvasti töötanud, tuleb seal juhid välja vahetada, aga mitte firma likvideerida,» sõnas ta.

Konkursikomisjoni kuuluv TTÜ majandusarvestuse instituudi direktor Paul Tammert ei välistanud, et parkimist võiks Valikast efektiivsemalt korraldada mõni erafirma, kui laekuvad summad juhitaks otse linnaeelarvesse ja operaator saaks nende pealt kindla protsendi.

Kivikase sõnul on hea, et pakkumuskonkursi vastu tundis huvi tervelt 18 firmat. Konkursil osalejate sõnul pole nad aga lõplikult otsustanud, kas pakkumust üldse teha.

Randoja märkis, et pole näinud ühtegi dokumenti, milles linnavalitsus oleks võtnud endale kohustuse osta parkimisseadmeid just parima pakkumuse teinud firmalt.

Kivikas lausus, et ostukohustus on hilisemate läbirääkimiste küsimus. Ta kinnitas, et tegelikult ei ole ka konkursi korraldamise kohta mingit dokumenti. «Kui ajakirjanik mulle helistab, siis ei ole tal ju selleks ka dokumenti tarvis,» võrdles Kivikas.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon arutas eile hilisõhtul ME Valikas toimunud kontrollimise tulemusi. Tundmatuks jääda soovinud linnaametniku väitel võivad need osutuda piisavaks, et Valika selle praegusel kujul likvideerida.

Hetkel kuum