17. märts 1997 kell 22:00

Finesti Soome aktsionärid jäid kohtus pika ninaga

Finest Hotel Groupi Soome aktsionäre SRV Internationali, Saima Lines OYd ja Arctia OYd esindava advokaadibüroo Tark & Co vandeadvokaat Jaak Kirikal lubas eile pärast kohtuotsuse teadasaamist esitada selle peale apellatsioonkaebuse.

Kirikali väitel pole kohtuotsuses vastust küsimusele, kas Finest Hotel Groupi aktsiaid tohtis võla katteks üle anda neid müüki panemata. Ta märkis, et aktsiate üleandmine ilma neid müüki panemata on otsene seaduse rikkumine.

Kirikali sõnul on Hansapanga võlanõue küsitav, kuna ei Hansapank, Tartu Kommertspank ega Stock Development Ltd pole Finest Hotel Groupile laenu andnud. Finest Hotel Groupi garantii lakkas olemast, kui Palace'i hotell anti mitterahalise sissemaksena Finest Palace'i aktsiakapitali.

Kirikali sõnul tekitab imestust ka see, et riigi esindaja ei tulnud kohtusse kaitsma riigi huvisid.

«Mart Opmann avaldas 28. novembril soovi tulla riigi esindajana protsessile, kuid 5. märtsil ei pidanud ta seda enam vajalikuks,» lausus Kirikal. «Ma ei saa aru, miks riik oma huve ei kaitse, sest riik sai ju vaieldamatult kahju.»

Advokaadibüroo Heta vandeadvokaadi Andres Hallmägi ja vandeadvokaadi abi Jüri Ploomi teatel motiveeris linnakohus oma otsust sellega, et vara müümise korral pankrotimenetluses tuleb lähtuda pankrotiseadusest ja äriseadustiku sätteid ei saa sellisel puhul kohaldada. Kohtuotsuse kohaselt ei saanud pankrotihaldurid lähtuda ei äriseadustiku sätetest ega aktsiaseltsi põhikirjast.

Pankrotihaldurite sõnul andis kohtuotsus vastuse küsimusele, millisest õigusaktist, kas pankrotiseadusest või äriseadustikust, tuleb halduritel pankrotivara müümisel lähtuda.

Hallmägi sõnul pole keegi Finest Hotel Groupi Soome aktsionäridest pöördunud ettevõtte juhatuse poole ostueesõiguse kasutamise sooviga.

Aasta tagasi kuulutas Tallinna linnakohus Hansapanga pankrotiavalduse põhjal välja RASi Tallinna Hotellid pankroti.

Pankrotimenetluse käigus võõrandasid pankrotihaldurid 35 protsenti riigile kuulunud Finest Hotel Groupi aktsiatest.

Finest Hotel Groupi 49 protsendi aktsiate omanikud SRV International, Saima Lines ja Arctia esitasid Tallinna linnakohtusse hagi Finest Hotel Groupi aktsiate võõrandamise kokkuleppe tühistamiseks, viidates pankrotihaldurite poolt nende kui aktsionäride ostueesõiguse rikkumisele.

Hetkel kuum