24. märts 1997 kell 22:00

Kindlustusabi agentuurid

Reisikindlustusega tegeleb Eestis üle kümne kindlustusseltsi ja enamikul neist on pikaajalised koostööpartnerid välismaal -- kindlustusabi agentuurid, mis on laialdase teenindusvõrguga ning ööpäevaringse töögraafikuga häirekeskustega.

Maailmas tuntumatest reisi- ja hädaabi agentuuridest on meie kindlustusseltside partneriteks ELVIA Assistance (peakontoriga Pariisis), MERCURY International Assistance and Claims Ltd. (Brightonis Suurbritannias), SOS International (Kopenhaagenis), CORIS Assistance (Pariisis), MERCUR Assistance (Münchenis) jmt.

Agentuuride pädevuses on korraldada kõik meditsiiniabi osutamisega ja haige transpordiga seonduvad küsimused mistahes välisriigis, samuti haiglate ja arstidega arveldamine meie kindlustusseltsi kliendi ravi- ja transpordikulude tasumisel.

Koostöö toimib põhimõttel, et kindlustatu raviarved makstakse organisatsioonide vaheliste pangaülekannetega. Kindlustatu või teda raviva arsti ainuke mure on juhtunust koheselt teavitada agentuuri ning informeerida kindlustuspoliisi olemasolust.

Haige võib pöörduda välismaal arsti poole omal valikul või omast tahtest sõltumatult sattuda ükskõik millisesse haiglasse. Igal juhul tuleb teavitada faksi või telefoni teel agentuuri, informeerida olukorrast ja teatada reisikindlustuspoliisi number, nimi, kindlustuse kehtivuse aeg. Vastav teave on alati kindlustuspoliisil.

Suhtlemiskeeleks sobib vene, soome, inglise, saksa, prantsuse, vähemal määral ka teised keeled. Haige asemel võib agentuuri helistada ka mõni teine isik: turismigrupi korral giid-grupi saatja, hotelli administraator, raviarst, haigla administratsioon. Agentuurist saab nõu edasise tegutsemise kohta.

Hetkel kuum