26. märts 1997 kell 22:00

Vabatahtlik sõidukikindlustus muutub üha populaarsemaks

Kindlustusmaastikul suureneb pidevalt sõidukite kindlustamise maht. Kui veel mõni aeg tagasi ei teinud suurem osa inimesi liikluskindlustusel ja sõidukikindlustusel vahet, siis praegu on toimunud märgatav nihe suunas, kus inimesed eristavad kindlustusliike ja erinevate kindlustusliikide eesmärke.

Kui tegemist on turumajanduslikult mõtleva inimesega, soovib ta saada toodet, mille kvaliteedi ja hinna suhe on parim. Ainus võimalus seda teada saada on uurida erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning neid võrrelda. Võrreldavad pakkumised eeldavad seda, et pakkumiste koostamisel on kasutatud samu lähteandmeid, samuti seda, et erinevad kindlustajad pakuks ka võrreldavat kindlustuskatet ehk riske, mille vastu kindlustuskaitset pakutakse. Ka on igati soovitatav lisaks kindlustuspakkumisele küsida kindlustusseltsilt kindlustustingimusi.

Kindlustuspakkumised algavad tavaliselt kindlustusobjekti ehk praegusel juhul kindlustatava sõiduki kirjeldamisega ning selle sõiduki kindlustussumma määramisega. Sõiduki kindlustussummaks on tema turuhind lepingu sõlmimise hetkel. Uute sõidukite puhul on nende turuhinda lihtne määrata, kasutades automüügifirmade hinnakirju. Kasutatud autode puhul on probleemiks õige turuhinna määramine. Selleks on küll mitmeid võimalusi, kuid kindlustusseltsi ja kindlustusvõtja arvamused ei pruugi siinkohal kokku minna.

Selle punkti all loetlevad kindlustusseltsid üles, milliste riskide vastu kaitset pakutakse. Eelistatumad võiksid olla pakkumised, kus kindlustusandja pakutava riski ka lahti kirjutab, et kindlustusvõtjal oleks selge pilt, mille vastu ta kaitset ikkagi saab.

Tavaliselt on minimaalseteks riskideks kujunenud liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju ning vandalsim. Sellist kindlustusvarianti nimetatakse kaskokindlustuseks. Kui nimetatud riskide juurde lisada varguse risk, saame kindlustusvariandi, mida nimetatakse superkaskoks. Seda varianti nõuavad miinimumkattena ka liisingfirmad.

Varguse vastu kindlustamine hõlmab nii sõiduki vargust, ärandamist kui ka röövimist ning selle riski vastu kindlustamisel on kindlustusseltsipoolseks nõudeks ärandamisvastaste seadmete olemasolu sõidukil.

Hetkel kuum