6. aprill 1997 kell 22:00

Abiks miljonite teenimisel

Tabeli koostamisel on võetud eeskuju rahvusvahelise konsultatsioonifirma Standard & Poor ettevõtete analüüsimeetodist ajakirjas Business Week. Selle järgi on investori jaoks olulised näitajad ettevõtte turuväärtus, kasum, aktsia hind, aktsia hinna kasv, aktsia hinna ja oodatava kasumi ehk P/E suhe, jaotatavad dividendid ja kasum aktsia kohta.

Hansapanga aktsiaanalüütiku Katrin Kaarli sõnul on Eesti investorid seni lähtunud peamiselt P/E suhtest, mis tähendab aktsia kallidust ehk aktsia hinna suhtest kasumisse aktsia kohta.

Mida väiksem on P/E suhe, seda odavam on aktsia ja seda kasulikum on aktsiat osta. Kaarli sõnul on aga paljude ettevõtete kasumiprognoosid tehtud väga ettevaatlikud.

Raul Malmsten Balti Kasvufondist ütles, et lääne analüüsitabelid ei anna Eesti olukorrast päris täit ülevaadet, kuna siin tuleks keskenduda rohkem turule tulevatele ettevõtetele, mitte aga neile, kes juba turul tegutsevad. Malmsteni sõnul ei näita Eestis aktsia hinna muutus aasta jooksul eriti midagi, kuna kõik aktsiad on ainult tõusnud.

Mati Feldmann Ühispangast ütles, et pikaajalise rahuliku investeeringu puhul on kõige mõistlikum vaadata P/E suhet. Tema sõnul näitab see aastate arvu, mille jooksul investeering end dividendidega katab, eeldusel, et jätkub ettevõtte samasugune kasumlikkus.

Ainsate börsiettevõtetena maksavad möödunud aasta eest dividende aktsionäridele Hansapank ja Tallinna farmaatsiatehas, vastavalt 1,25 krooni ning 1,5 krooni aktsia kohta. Pennu maksis aktsionäridele dividende 1996. aasta sügisel.

Äripäeva aktsiaanalüütiku Toomas Truuverki sõnul tuleb ettevõtte potentsiaali hindamisel arvestada peale P/E suhte ka teisi näitajaid, näiteks kasumiprognoosi aktsia kohta ja kasumi suurenemise potentsiaali.

Tabelis on ära toodud ka ettevõtete aktsiate kõrgeim ja madalaim hind viimase 12 kuu jooksul, mis annab tunnistust ettevõtete aktsia hinna kasvust. Ettevõtte turuväärtuse arvutamisel on korrutatud aktsiate arv aktsia hinnaga. 1997. aasta kasum aktsia kohta on arvutatud arvestades ettevõtete avaldatud kasumiprognoose.

Hetkel kuum