6. aprill 1997 kell 22:00

Millal kasutada patendivoliniku abi

Tööstusomandi kaitse on nii Eestis kui ka välisriikides küllaltki komplitseeritud. Minimaalnegi viivitus ning ebaõige tegutsemine võib ettevõtjale kaasa tuua suuri kahjumeid. Patendivoliniku teenuseid ning nõuandeid on mõttekas kasutada:

- uute kaubamärkide loomisel;

- kaubamärgi, patendi ning kasuliku mudeli taotluse esitamisel;

- kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli omaniku õiguste rikkumise tuvastamisel, rikkumiste lõpetamisel, vaidluste lahendamiseks patendiametis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ning (vahe)kohtus;

- patendiotsingute tegemiseks;

- kõlvatu konkurentsi ilmingute lahendamisel;

- tööstusomandi litsentsilepingute koostamisel ja sõlmimisel;

- tööstusomandi kaitsmisel välisriikides.

Hetkel kuum