7. aprill 1997 kell 22:00

Prantsusmaale veohind langeb

Veokite sõidu keeld -- Alates märtsi lõpust on veoautodel keelatud sõitmine pühapäevadel ja riigipühadel. Keelu rikkujaid trahvitakse 900 frangiga

Veokite suurimad lubatud mõõtmed -- kõrgus: piiranguid ei ole; laius 2,5 m (külmikautol 2,6 m, jäiga kerega autodel 2,55 m); pikkus: poolhaagisega autorong 16,50 m (ISO konteinerite veol 16,7 m); täismass 40 tonni (konteinerite veol 44 tonni)

Täiskoorma veohind Tallinnast Pariisi peaks reaalselt mahtuma vahemikku 24 000--28 000 krooni.

Pakkumiste tingimused veoaja ja maksetähtaegade kohta on suures osas sarnased. Pikemalt peatuksin pakkumiste tarnetingimustel. Rahvusvahelises kaubanduses kehtivad rahvusvahelised tarnetingimused Incoterms 1990. Tarnetingimused määravad kauba ostja ja müüja vahelised suhted kauba liikumisega seotud riskide ja kulude osas. Teisisõnu, tarnetingimuste kolmetäheline kombinatsioon näitab, kumb osapool tasub transpordi eest ja/või võtab endale kauba liikumisega seotud riskid.

Transpordifirma poolt näidatud tarnetingimus selgitab ainult pakutava transporditeenuse sisu, st millisest punktist millisesse punkti transpordifirma kauba toimetab. Tarnetingimust ei määra transpordifirma, vaid ostja ja müüja vaheline leping.

Seepärast oleks õigem kirjeldada transporditeenust sõnastusega «uksest ukseni». Tarnetingimuste keeles oleks sama sõnastus: FCA Tallinn -- DDU Pariis.

ASG Eesti on lisanud kolmetähelisele tarnetingimusele veel kolmenumbrilise täpsustava koodi. Põhiliselt Rootsis kasutusel olev Combiterms 1990 täiendab Incoterms 1990 tarnetingimusi kolme numbriga. See võimaldab veelgi täpsemalt määratleda kulude ja riskide jaotumist.

Hetkel kuum