8. aprill 1997 kell 22:00

Võlausaldajad jahivad Klimovi fondi võlgnikke

Esmaspäeval esitati pretensioon Heiki Lilienthalile, kes EBIFi halduri ASi I.F.M. paberite järgi sai 1994. aasta lõpus ASi Miniplast aktsiate müügist üle 30 000 krooni, omamata ise ühtegi aktsiat. Kui sellele lisada veel nn arvutihoolduslepingute alusel saadud raha, maksis EBIF Lilienthalile üle 106 000 krooni.

Lilienthal, kes on praegu taksoteenindusfirma ASi Tõld juhatuse esimees, ütles, et ehkki dokumentide järgi võis ta selle summa saada kätte sularahas, kanti see panga kaudu otse Miniplasti kontole.

Lilienthali väitel müüdi ASi Miniplast aktsiad koos võlgadega ASile I.F.M 30 000 krooni eest, tema ise polevat aga tehingu pealt sentigi saanud.

Miniplasti asutasid 1990. aastal neli meest, kellest igaüks paigutas aktsiakapitali 1000 rubla. I.F.M. ostis Miniplasti aktsiad septembris 1994.

Ametlikult vormistati ost aga 29. juunil 1995. Samal päeval, s.o 29. juunil 1995, kinnitas Haapsalu linnavalitsus ASi Miniplast aktsiakapitaliks juba 1 miljon krooni, kõigi 10 000 aktsia omanikuks märgiti AS I.F.M.

Järgmisel päeval müüs I.F.M. Miniplasti aktsiad ASile SKE, kes need omakorda kohe EBIFile maha müüs. Kõik firmad tegutsesid Jevgeni Klimovi juhtimisel. Tehingutega suurendati fondi väärtust miljoni krooni võrra.

ASi Miniplast ruumides ja seadmetega jätkas tegevust AS Miniplast Pluss, mis loodi samal ajal, kui Miniplasti aktsiad Klimovile müüdi.

Läinud aasta juulis reorganiseeriti aktsiaselts osaühinguks Miniplast Pluss, mis kanti ka äriregistrisse.

Nii AS Miniplast, AS Miniplast Pluss kui ka OÜ Miniplast Pluss on kasutanud ühte ja sama kaubamärki ning tegelnud templi- ja pitsatitootmisega.

Ainsana kõigi kolme firma omanike hulka kuulunud Meelis Pääbo ei soovinud aktsiate müüki I.F.M.-ile lähemalt valgustada, pidades seda kahe poole konfidentsiaalseks leppeks.

Pääbo kinnitas, et Heiki Lilienthal oli mõnda aega töötanud ASi Miniplast tegevdirektorina.

Hetkel kuum