9. aprill 1997 kell 22:00

AS ESS

ESS on koos oma tütarettevõtetega Eesti juhtiv turvafirma, mis pakub turvateenuseid üle 2500 püsikliendile. Turvateenuseid pakuv kontsern, mille emaettevõte ESS on, sai alguse 1991. aastal, mil moodustati Eesti Julgestusteenistuse AS ESS. Hetkel kuulub kontserni 12 ettevõtet üle kogu Eesti, lisaks veel üks ettevõte Lätis. Eelmisel aastal oli ESSi turuosa Eesti turvaturul 34%.

ESS emiteerib 10.--24. aprillini toi-muval emissioonil 176 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni, mis moodustab 15% ettevõtte uuest aktsiakapitalist. Aktsia müügihind on 57 krooni. Emissiooni korraldavad Hoiupank ja Hoiupanga Investeeringute AS.

- nimetus: ASi ESS aktsia

- ISIN kood: EE3100003252

- tüüp: aktsia

- omandivorm: eraettevõte

- nimiväärtus: 10

- arv: 1 000 000

- omanikke: 2

- börsil noteeritud: ei

AS ESS emiteerib 176 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 kr. Aktsia müügihind emissioonil on 57 kr ja emissiooni kogumaht seega 10 032 000 krooni.

ESSi aktsiakapital on praegu 10 000 000 kr, aktsiad on nimelised ning omavad kõik võrdseid õigusi. Aktsiaraamat on elektrooniline ning seda hoitakse väärtpaberite keskdepositooriumis. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, neid võib pantida ja neile kasutusvalduse seada.

ESSi ja tema tütarettevõtete põhitegevusaladeks on mehitatud valve teenused ja tehnilise valve teenused. Lisaks tegeldakse turvaväljaõppe, puhastusteenustega, valvesüsteemide projekteerimise, valveseadmete impordi ja installeerimisega ning autode hooldusega.

Lähiajal planeeritavad investeeringud suunatakse eelkõige tehnilise valve ja kulleriteenuse arendusse (mahus 2 mln kr) ning Läti ja Leedu tütarettevõtete arengusse (mahus 3 mln kr).

ESSi ettevõtete grupis on hetkel 1020 põhikohaga töötajat.

ASi ESS nõukogusse kuuluvad Urmas Sõõrumaa (nõukogu esimees), Hando Sulev ja Eve Kirsimaa. Ettevõtte juhataja on Tarmo Keskküla.

Lähemas tulevikus plaanib ESS noteerida aktsiad Tallinna börsil.

Hetkel kuum